S4C
Menu

Navigation

Ambassadors

Ffion Haf Williams

ENW LLAWN: Ffion Haf Williams

YSGOL: Llanfair Ym Muallt

LLE TI'N BYW? Cilmeri, Llanfair Ym Muallt

PAM WYT TI EISIAU BOD YN LLYSGENNAD? Rydw i eisiau bod yn llysgennad oherwydd hoffwn hybu'r sianel fwy yn yr ysgol a'r gymuned. Ges i sioc a fy siomi pan glywais faint o bobl sy'n gwylio'r sianel a ddylai hyn ddim bod gan ein bod yn byw mewn cymdeithas Gymraeg. Dylen ni fod yn falch ein bod yn cael y cyfle i wylio'r sianel yma gan ei bod yn sianel hollol unigryw. Hefyd rwy'n awyddus i gefnogi s4c ym mhopeth maent yn wneud. Dwi'n edrych ymlaen at weithio gyda phobl eraill a phrofi pethau newydd yn ystod 2015/16.

BETH WYT TI'N GOBEITHIO EI GYFLAWNI FEL LLYSGENNAD? Fy nod yw cynyddu'r nifer o wylwyr s4c gan hybu yn yr ysgol a'r gymuned a newid barn pobl am s4c. Dyw pobl ddim yn gwybod digon am y sianel. Dyw pobl ddim yn gwybod bod s4c hyd yn oed yn bodoli. Rydw i eisiau codi ymwybyddiaeth am s4c.

PA RAGLENNI WYT TI'N HOFFI AR S4C A SIANELI ERAILL? Fy hoff raglenni ar s4c yw Gwaith Cartref, Jonathan, Rasus, Y Sioe ac Eisteddfod yr Urdd. Dyma amryw o raglenni rydym yn mwynhau fel teulu. Yn ogystal â hyn rydw i'n hoffi gwylio Coronation Street, Strictly Come Dancing a dramâu fel Dr Ffoster.

Can’t find what you’re looking for?