S4C
Menu

Navigation

Ambassadors

Lowri James

ENW: Lowri James

YSGOL: Preseli

FAINT OED WYT TI? 16

LLE WYT TI'N BYW? Efailwen

PAM WYT TI EISIAU BOD YN LYSGENNAD? Rwy eisiau bod yn lysgennad gan fy mod i eisiau lleisio fy marn i am S4C a'r hyn y maent yn ei gynnig i Gymru ac i'r iaith Gymraeg. Rydw i hefyd eisiau denu cynulleidfa mwy eang ac amrywiol, boed yn wylwyr hen neu ifanc.

BETH WYT TI'N GOBEITHIO EI GYFLAWNI FEL LLYSGENNAD? Gobeithiaf erbyn diwedd fy nghyfnod i fel llysgennad i S4C, mi fyddaf i wedi helpu gwella darpariaeth y sianel ar gyfer pobl ifanc, ac wedi hybu y sianel ymysg llawer o wahanol bobl ni fyddai wedi gwylio'r sianel yn flaenorol.

PA RAGLENNI WYT TI'N HOFFI EI WYLIO AR S4C A SIANELI ERAILL? Yn bersonol, ar y sianel S4C, rwy'n hoff o gyfresi drama megis Gwaith/Cartref a 35 diwrnod yn ogystal a rhaglenni fel Heno a rhaglenni dogfen sydd yn taclo materion cyfoes. Rwy'n hoffi yr un fath o raglenni ar sianeli eraill hefyd, gyda rhaglenni dogfen a chomedi ar BBC3 yn denu fy sylw yn gyson.

Can’t find what you’re looking for?