S4C
Menu

Navigation

Ambassadors

Carwyn Jones

ENW: Carwyn Jones,

LLE TI'N BYW: Dwi'n byw yn Llannerch-y-Medd.

PAM WYT TI EISIAU BOD YN LLYSGENNAD? Hoffwn fod yn llysgennad oherwydd, mi fyswn yn hoffi annog mwy o bobl ifanc i wylio teledu ar y sianel Gymraeg, gan fod y iaith Gymraeg yn hynod bwysig i mi. Rydw'i hefyd yn gobeithio dysgu mwy yn ystod y cyfnod o fod yn llysgennad.

BETH WYT TI'N GOBEITHIO EI GYFLAWNI FEL LLYSGENNAD? Rydw i yn gobeithio annog llawer mwy o bobl ifanc i wylio mwy o deledu Cymraeg, ac i ymfalchio yn yr unig sianel Gymraeg sydd gennym. Mae bod yn llysgennad am fod yn rywbeth gwych i mi roi lawr ar CV, ac am agor llawer o ddrysau i mi ar gyfer y dyfodol.

PA RAGLENNI WYT TI'N HOFFI AR S4C A SIANELI ERAILL? Rydw i yn hoffi gwylio "Rownd a Rownd" ar S4C ac hefyd y rhaglenni newydd "Dim ond y gwir" a "Byw Celwydd". Os bydd gêm rygbi ymlaen, byddwn yn ei wylio ar S4C er mwyn cael y sylwebaeth yn Gymraeg.

Can’t find what you’re looking for?