S4C
Menu

Navigation

Ambassadors

Alaw Roberts

Alaw Roberts

Enw Llawn: Alaw Fôn Roberts

Ysgol: Syr Hugh Owen

Lle ti'n byw? Bontnewydd ger Caernarfon

Pam wyt ti eisiau bod yn llysgennad? Roeddwn yn awyddus i fod yn llysgennad oherwydd pan ddaeth Lisa i'r ysgol a holi disgyblion blwyddyn 12 am S4C roedd y diffyg gwylwyr yn sioc fawr i mi. Rwyf i'n bersonol yn gwylio llawer o S4C ac yn ei fwynhau felly roeddwn eisiau ceisio dangos i fy nghyfoedion beth maen nhw'n ei golli!

Beth wyt ti'n gobeithio ei gyflawni fel llysgennad? Fel llysgennad dwi'n gobeithio gallu codi nifer o wylwyr S4C yn gyffredinol ac yn fy ysgol i drwy hyrwyddo a hysbysebu ar y coridorau, ar drydar, ac ar wefannau cymdeithasol eraill. Credaf ein bod ni fel cenedl yn lwcus iawn o gael sianel mor unigryw â S4C felly mae angen gwneud yn siŵr ein bod ni yn gwneud y mwyaf o'r sianel ac yn ei werthfawrogi.

Pa raglenni wyt ti'n hoffi ar S4C a sianeli eraill? Yn bersonol rwy'n hoff iawn o wylio Rownd a rownd a Phobol y Cwm. Mae dim byd yn rhaglen sy'n portreadu'r 'cofis' yn fab!! Byddaf yn mwynhau gwylio ochr 1 gan fod fy niddordeb yn y sin roc Gymraeg yn fawr iawn heb anghofio Jonathan sy'n creu awyrgylch gynhyrfus iawn ymysg fy ffrindiau cyn gêm rygbi!

Can’t find what you’re looking for?