S4C
Menu

Navigation

Ambassadors

Mared Wyn Powell

Enw Llawn: Mared Wyn Powell

Ysgol: Bro Myrddin

Lle ti'n byw: Rwy'n byw ar fferm yng nghefn gwlad y tu allan i bentref Bronwydd. Mae pentref Bronwydd wedi ei leoli y tu allan i dref Caerfyrddin.

Oedran: Rwyn 16 mlwydd oed.

Pam ti eisiau bod yn llysgennad a beth wyt ti'n gobeithio cyflawni fel llysgennad?

Rwyf eisiau bod yn lysgennad gan ei fod yn brofiad nad ydych yn cael bob dydd ac y bydd yn rhoi gwahanol fathau o gyfleoedd i mi. Fe fydd hefyd yn gyfle i mi hysbysebu S4C yn fy ngymuned leol, ond yn bennaf yn yr Ysgol ac i geisio cael pobl ifanc i wylio mwy o raglenni sy'n cael eu darlledu ar S4C. Mae bod yn lysgennad i S4C hefyd yn gyfle i gwrdd a pobl newydd a chymdeithasu, yn ogystal a dysgu mwy am S4C.

Pa raglenni ti'n licio ar S4C a sianeli eraill?

Rwyn gwylio Pobl Y Cwm a Rownd a Rownd yn aml, ac yn hoff o wylio Fferm Ffactor yn enwedig pan fod cystadleuwyr lleol yn cystadlu. Mae'r gyfres newydd o 35 diwrnod hefyd yn un o fy hoff raglenni ar S4C gan ei fod yn llawn tensiwn ac yn gwneud i mi eisiau gwylio mwy.

Can’t find what you’re looking for?