S4C
Menu

Navigation

Ambassadors

Sioned Angharad Jones

ENW: Sioned Angharad Jones.

YSGOL: Llanidloes

FAINT OED WYT TI? 16

LLE WYT TI'N BYW? Clatter, Canolbarth Cymru

PAM WYT TI EISIAU BOD YN LYSGENNAD? Rydw I eisiau bod yn Llysgennad i gael profiad newydd ac i helpu hybu S4C i blant iau yn yr Ysgol.

BETH WYT TI'N GOBEITHIO EI GYFLAWNI FEL LLYSGENNAD? Rwy'n gobeithio codi ymwybyddiaeth am S4C a rhaglenni newydd yn yr Ysgol hefyd rwy'n gobeithio cael syniadau gan blant iau am beth fydden nhw'n hoffi wylio ar S4C.

PA RAGLENNI WYT TI'N HOFFI EI WYLIO AR S4C A SIANELI ERAILL? Rwy'n hoffi gwylio Pobol y Cwm ar S4C ac yr Apprentice ar BBC.

Can’t find what you’re looking for?