S4C
Menu

Navigation

Ambassadors

Adolygiad: Byw Celwydd

Yn ffodus iawn ar ddydd Mawrth, y cyntaf o Ragfyr, cefais fy ngwahodd i'r Senedd i weld darllediad cyntaf pennod agoriadol y gyfres ddrama wleidyddol newydd Byw Celwydd. Roedd y noson ei hun yn wefreiddiol nid yn unig oherwydd cefais y cyfle i gwrdd a holi'r actorion ond hefyd am ein bod ni fel cynulleidfa'n dyst i olygfeydd trawiadol prif leoliadau'r gyfres, sef y Senedd a'r Bae.

Fel y gwelir a thybir trwy deitl y gyfres cyfrinachau sydd wrth wraidd y ddrama. Rheda'r celwyddau fel llinyn arian trwy fywydau'r cymeriadau gan eu rhwymo gyda'i gilydd yn anymwybodol mewn un clwstwr mawr o anwiredd yn barod i'w datgelu. Atega'r cyfrinachau at densiwn sylfaenol y ddrama wrth i ni fod ar bigau'r drain eisiau darganfod yr hyn mae'r cymeriadau'n eu cuddio. Heb ddweud gormod a difetha'r bennod gyntaf ymddangosir cymeriad drwgdybus sy'n gwybod cyfrinach mawr Angharad.

Dilyna'r gyfres bywyd y newyddiadurwr Angharad Wynne (Cath Ayers) wrth iddi drio datgelu cyfrinachau di-ri'r pleidiau o fewn y Senedd. O'r olygfa gyntaf apelia Angharad yn fawr fel arwres gyfoes sy'n dinoethi'r gwleidyddion amlhaenog. Hon fydd arwres newydd y slot naw o'r gloch ar nos Sul, gan gymryd lle'r arwres Myfanwy Elfed yn Parch, ac ni fyddech yn cael eich siomi. Ceir cast hynod o gryf a nodedig o'i chwmpas gan gynnwys seren y cyfresi Broadchurch a 35 Diwrnod, Mathew Gravelle, Sara Lloyd Gregory (Parch, Cara Fi), Mark Lewis Jones (Y Gwyll, Stella) a Rebecca Harries i enw ond rhai. Cydweithia'r cast yn eithriadol o dda gyda'i gilydd i gyfleu'r elyniaeth wleidyddol filain rhwng y pleidiau.

Rhaid i mi gyfaddef, cyn i mi weld y bennod gyntaf teimlais braidd yn ansicr o thema'r gyfres gan nad ydw i'n gyfarwydd â llawer o derminoleg gwleidyddiaeth am nad ydyw'n faes sy'n cymryd fy mryd. Er hyn, roedd y ddrama yn un rhwydd i ddilyn ac yn portreadu'r maes mewn modd dealladwy a gafaelgar. Felly, beth bynnag yw eich daliadau, mae'n ddiddorol a difyrrus gweld gwleidyddiaeth yn y math yma o olau ar S4C, gan gofio dyma'r gyfres deledu wleidyddol gyntaf i S4C darlledu ers blynyddoedd. Yn ogystal â rhediad cyflym y ddrama, y saethiadau panoramig deniadol, a'r deialog sydd â llinellau bachog cofiadwy, roedd yna gydbwysedd perffaith rhwng yr ochr ddifrifol a'r comedi yn bennaf trwy'r defnydd o droeon yng nghynffon hir y bennod.

Gobaith cynhyrchydd y gyfres, Branwen Cennard, yw i'r rhaglen denu cynulleidfa newydd i S4C sy'n bosib iawn gan ei bod o safon uchel a ddim yn gyfyngedig i wleidyddwyr yn unig, fel y profais. Credaf fod y gyfres yn cynnig elfen newydd a chyfoes i'r sianel ac edrychaf ymlaen at ddilyn gweddill y gyfres addawol. Gwnewch yn siŵr i'w gwylio ar y trydydd o Ionawr 2016, a byddwch yn barod i geisio gwahaniaethu'r gwir o'r gau.

- Catrin Williams.

Can’t find what you’re looking for?