S4C
Menu

Navigation

Ambassadors

Adolygiad – 'Run Sbit.

Ar ôl gwylio pennod gyntaf y gyfres roeddwn yn siŵr fy mod wedi gweld rhan o gwmni ''Run Sbit' ar y gyfres Dim Byd o'r blaen, felly yn fy marn i dydi'r gyfres ddim yn un wreiddiol ofnadwy. I fod yn hollol onest nes i ddim mwynhau llawer ar y rhaglen yma gan fy mod i yn gweld y cymeriadau yn ceisio bod rhy ddoniol fel petai.

Roedd y stori, ar y cyfan, yn un daa hoffais ein bod ni'n cael yr argraff fod Linda Brown wedi marw ar y cychwyn, ond cawn wybod y gwir pan mae hi'n cyrraedd yr angladd. Dangosir hyn ei chymeriad yn dda iawn ond credaf fod y busnes rhwng Chris a 'iesu grist' yn wirion ac efallai yn mynd ymlaen am ormod o amser.

Roedd yr actor oedd yn dynwared Tudur Owen yn ddoniol iawn a chredaf ei fod o am fod yn denu sylw'r gwylwyr.Hoffais yr olygfa yn Rhuthun gyda 'Tuds' yn dynwared Tommy Cooper, ond eto, roedd y busnes iesu grist yn amharu ar lif yr olygfa yn fy marn i.

Ar y cyfan, doeddwn ddim yn rhy hoff o'r rhaglen oherwydd nid wyf yn credu ei bod hi'n addas i blant yn eu harddegau a dyna pwy mae S4C angen ei dargedu nesaf gan mai'r genhedlaeth yma fydd yn fwy tebygol o gario mlaen i wylio'r Sianel.

Can’t find what you’re looking for?