S4C
Menu

Navigation

Ambassadors

Adolygiad Run Sbit

Dwi ddim fel arfer yn gwylio sioe ar S4C. Ond ar ôl gwylio hyn roeddwn i'n hapus efo'r sioe ac yn gallu dweud wnes i chwerthin. Roedd fy argraff gyffredinol yn dda iawn. Roedd y sioe yn ddoniol iawn, yn enwedig yr actores oedd yn chwarae rhan y fam. Roeddwn i'n hoffi sut mae'r actorion yn edrych just fel pobl normal sydd o gwmpas ni heddiw. Doedd yr actorion ddim yn edrych fel pobl 'Hollywood' ac roedd e'n atgoffa fi o'r fersiwn Gymraeg o'r Only Way is Essex. Roedd y stori'n dda ac roedd e'n glir o'r dechrau beth oedd yn digwydd. Fy hoff ran oedd y rhan efo Iesu Grist, roedd e'n ddramatig iawn ac yn wyllt. Llawer of hwyl. Efo llawer o action gwyllt a llawer o wahanol gymeriadau efo personoliaethau gwahanol mae'r sioe hwn yn dda i bobl o bob oed a chredaf y bydd e'n dda iawn i blant ysgol uwchradd i wylio mewn gwersi Cymraeg fel llawer o hwyl.

Sioe da iawn!

Can’t find what you’re looking for?