S4C
Menu

Navigation

Cyw Birthday Cake Compeition

Competition rules

1. The competition is open to all except for S4C staff, Boom Cymru (the Company) staff, their immediate families and companies directly involved with this competition.

2. Entrants must be under 16 years old to enter this competition.

3. Entrants must enter via an email with attached picture to cyw@s4c.cymru or via the Cyw website.

4. The three winners will be chosen by the production team at random from all pictures who have entered the competition by the closing date and time.

5. No entries received after the closing date or time will be included within the competition.

6. The winners will be announced during the Awr Fawr programme on the 8th of June, 2018. The prize will be sent to the winner.

7. The competition will close at midday on the 4th of June.

8. The prize will be a Cyw goody bag. No prizes may be exchanged and no cash alternative will be offered.

9. The decision of the Company and S4C is final.

10 We cannot accept responsibility for entries which fail to arrive by the closing date.

11. By contacting to compete in the competition, you agree to abide by these rules.

12. These conditions are governed by the laws of England and Wales.

13. If you have any questions regarding the Competition please contact Betsan Morris at Boom Cymru on 029 20550 550 or S4C's Viewer's Hotline 0370 600 4141.

14. We will contact you to obtain permission to show these pictures on S4C's Cyw Servive and the Cyw website and social media pages. We will contact all the schools who have entered to ensure that all the individuals who appear in the picture have signed the school's social media and broadcasting policy. If we cannot obtain this permission, the picture will not be shown on Cyw's broadcast, website or social media pages, and will not be entered as part of the competition.

Betsan Wyn Morris

Cynhyrchydd Cyw | Cyw Producer

02920 550 588

From: Sioned Mills Sent: 14 May 2018 12:56 To: Betsan Morris <betsan.morris@boomcymru.co.uk> Subject: ATB: Rheolau Cystadleuaeth Cacen

Dyma ti dwd - dim stress arno - just achos bo fi'm yn gwbod be di'r manylion darlledu a ballu:

Rheolau Cystadleuaeth

1. Mae'r gystadleuaeth yn agored i bawb ac eithrio unigolion sy'n gyflogedig gan S4C, Boom Cymru (y Cwmni), eu teuluoedd a chwmniau eraill sy'n gysylltiedig â'r gystadleuaeth.

2. Rhaid i ymgeiswyr fod o dan 16 oed i gystadlu.

3. I gystadlu mae rhaid ebostio llun at cyw@s4c.cymru

4. Dewisir tri enillydd gan y criw cynhyrchu o blith yr enwau unigol sydd wedi cysylltu i gystadlu erbyn y dyddiad a'r amser cau, ac un enillydd gan y criw cynhyrchuallan o'r dosbarthiadau ysgol sydd wedi cysylltu i gystadlu erbyn y dyddiad a'r amser cau.

5. Ni fydd unrhyw geisiadau a wneir ar ôl y dyddiad a'r amser cau yn cael eu cynnwys yn y gystadleuaeth.

6. Cyhoeddir enw'r enillwyr ar Awr Fawr y 16eg oFawrth, 2018. Bydd y wobr yn cael ei anfon at yr enillydd.

7. Bydd y gystadleuaeth yn cau am hanner nos ar y 9fed o Fawrth.

8. Mae penderfyniad y Cwmni ac S4C yn derfynol.

9. Yr wobr fydd pentwr o lyfyrau Cymraeg i'r enillwyr unigol a wobr i'r dobarth fydd gweithdy gan Casia Wiliams, Bardd Plant Cymru. Ni ellir cyfnewid unrhyw wobr a nid oes dewis o arian parod yn lle gwobr.

10. Ni chymerir cyfrifoldeb am geisiadau sy'n methu â chyrraedd.

11. Trwy gysylltu i gystadlu yn y gystadleuaeth, rydych yn ymrwymo i'r rheolau hyn.

12. Mae'r telerau a'r amodau hyn yn weithredol yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr.

13. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r Gystadleuaeth yna cysylltwch â Betsan Morris yn Boom Cymru ar 029 20 550 550 neu Gwifren Gwylwyr S4C 0370 600 4141.

14. Byddwn yn cysylltu â chi i sicrhau caniatad i ddangos y lluniau hyn ar ddarllediad teledu a gwefan Cyw. Byddwn yn cysylltu ag ysgolion i sicrhau bod yr holl unigolion sy'n ymddangos yn y llun wedi arwyddo polisi cyfryngau cymdeithasol a darlledu yr ysgol. Os na fyddwn yn gallu sicrhau'r caniatad yma, ni fydd y llun yn cael ei ddangos nac yn ddilys i fod yn rhan o'r gystadleuaeth.

Competition rules

1. The competition is open to all except for S4C staff, Boom Cymru (the Company) staff, their immediate families and companies directly involved with this competition.

2. Entrants must be under 16 years old to enter this competition.

3. Entrants must enter via an email with attached picture to cyw@s4c.cymru

4. The three winners will be chosen by the production team at random from all pictures who have entered the competition by the closing date and time. One winner will be chosen by the production team from the school classes who have entered before the closing date.

5. No entries received after the closing date or time will be included within the competition.

6. The winners will be announced during the Awr Fawr programme on the 16th of March, 2018. The prize will be sent to the winner.

7. The competition will close at midnight on the 9th of March.

8. The prize will be a selection of Welsh books for the individual winners, and the class prize is a workshop with Casia Wiliam, Bardd Plant Cymru. No prizes may be exchanged and no cash alternative will be offered.

9. The decision of the Company and S4C is final.

10 We cannot accept responsibility for entries which fail to arrive by the closing date.

11. By contacting to compete in the competition, you agree to abide by these rules.

12. These conditions are governed by the laws of England and Wales.

13. If you have any questions regarding the Competition please contact Betsan Morris at Boom Cymru on 029 20550 550 or S4C's Viewer's Hotline 0370 600 4141.

14. We will contact you to obtain permission to show these pictures on S4C's Cyw Servive and the Cyw website and social media pages. We will contact all the schools who have entered to ensure that all the individuals who appear in the picture have signed the school's social media and broadcasting policy. If we cannot obtain this permission, the picture will not be shown on Cyw's broadcast, website or social media pages, and will not be entered as part of the competition.

Can’t find what you’re looking for?