S4C
Menu

Navigation

Eleni, mae'n gant o flynyddoedd ers geni'r awdur Roald Dahl. Er mwyn ymuno yn y dathliadau roedd perfformwyr wedi teithio i ogledd Cymru o ledled y wlad a thu hwnt ar gyfer penwythnos Gŵyl INC 2016, ble roedd Elin Roberts yn barod i ymuno a'r hwyl.

Drama Ddychmygol Dahl

Mae Roald Dahl a'i waith yn enwog ledled y byd. Mae ei lyfrau wedi cael eu cyfieithu i dros 60 o ieithoedd, gan gynnwys y Gymraeg, ac roedd presenoldeb yr awdur yn gryf yng nghanolfan y Galeri yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn.

Mae cynhyrchiad 'Dychmygwch!' wedi ei ysgrifennu gan Anni Llŷn, sef bardd plant Cymru. Mae'r sioe wedi bod yn teithio o gwmpas ysgolion cynradd Cymru ac ar ddydd Sadwrn fe gyrhaeddodd y Gogledd. Mae'r ddrama'n troelli o amgylch bywyd dychmygol y cymeriad 'Alff' a gaiff ei actio gan Tudur Dafydd Phillips. Cefais sgwrs gyda Tudur, sy'n wreiddiol o Fryn Iwan, Sir Gaerfyrddin cyn y sioe. "Bwriad y sioe yw annog plant i ddarllen rhagor o lyfrau! Felly, rydym yn ceisio gwneud hynny a chael bach o hwyl yr un pryd" meddai.

Mae Tudur eisoes yn wyneb cyfarwydd i lawer o blant drwy ei waith ar raglenni S4C fel Planed Plant a Stwnsh. Roedd Tudur yn falch o fod yn y gogledd. Wnaeth e ddeffro am 5 y bore i adael ei gartref yng Nghaerdydd er mwyn cyrraedd mewn da bryd! Cyn camu i'r llwyfan dywedodd wrthaf: "gobeithio bydd y plant yn mwynhau ac yn chwerthin, a'r rhieni hefyd!"

Dan ei Sang

Roedd y theatr dan ei sang wrth i'r plant lleol gyffroi am y perfformiad. Ar y llwyfan roedd set syml yn cynnwys dillad, llyfrau a chlustog fawr felen. Alff yw unig gymeriad y sioe, ac mae'n siarad y gynulleidfa drwy ei hoff lyfrau Dahl. Roedd yn gwisgo siaced liwgar oedd gyda digon o bocedi i roi ei 5 llyfr ynddyn nhw. Roedd y llyfrau hyn yn ein harwain i fyd dychmygol Dahl oedd yn cynnwys siwrnai ar Eirinen Wlanog Enfawr, i'r Ffatri Siocled, i ardd Y Twits, i gwrdd â'r Cawr Mawr Mwyn ac i ffau'r Gwrachod. Roedd Alff yn dod a phob llyfr yn fyw drwy annog y plant i gymryd rhan drwy ddod ar y llwyfan a gwisgo fyny gydag ef.

"Epic!"

Ym myd 'James a'r Eirinen Wlanog Enfawr' cafodd plant lleol Greta, Elliw a Romilly y cyfle i actio fel rhai o'r anifeiliaid. Roedd Greta yn actio fel y mwydyn ac fe ddywedodd hi fod y ddrama wedi ei "hysbrydoli i ddarllen mwy o lyfrau Roald Dahl." Dywedodd Elliw ei bod yn hoffi darllen llyfrau Roald Dahl: "fy hoff lyfr i yw Y Twits" meddai. Ac roedd Romilly wedi ei hysbrydoli i ddarllen "mwy o lyfra" ar ôl gweld Tudur yn chware Alff: "Roedd o'n ddoniol ac yn epic!" meddai.

Technoleg neu lyfrau i blant heddiw?

Pan ofynnodd Alff i'r plant oedd yn y gynulleidfa "beth sy'n eich gwneud chi'n hapus?" roedd rhai o'r plant wedi ymateb eu bod nhw'n hapus pan yn chwarae gemau cyfrifiadurol fel 'FIFA' neu 'Minecraft' ar y 'Playstaion'. Y cwestiwn oedd yn fy mhen i oedd - tybed a yw plant heddiw yn rhy ddibynnol ar dechnoleg? Ydyn ni i gyd yn treulio gormod o amser ar ein ffonau a'n tabledi ac ar y teledu? Yn sicr wnaeth y ddrama fy atgoffa i o antur a hud y llyfr.

Wedi'r ddrama roedd llawer iawn o blant wedi cael eu hysbrydoli i ddarllen mwy o lyfrau, yn enwedig rhai Roald Dahl.

Antur yn yr Awyr

Yn syth wedi'r perfformiad ardderchog gwelwyd rhywbeth anghyffredin iawn sef dawns yn yr awyr. Roedd tair perfformwiwr wedi eu gwisgo fyny fel Jiráff, Crocodeil Anferth a'r Llwynog Ffantastig -rhai o anifeiliaid enwocaf Dahl.

Cafodd y ddawns ei chynhyrchu gan gwmni 'Vertical Dance Kate Lawrence' ac er bod y criw wedi bod yn gweithio ar y cynhyrchiad ers sawl mis dim ond pump ymarfer roedden nhw wedi'i gael cyn hongian o nenfwd y Galeri ar ddydd Sadwrn.

Despina Goula oedd yn chwarae'r Llwynog Ffantastig. Mae Despina yn wreiddiol o Wlad Groeg ond yn "byw rhwng Groeg a Chymru" ac ma' hi'n rhugl yn y Gymraeg. Fe wnaeth hi esbonio ysbrydoliaeth y ddawns i mi, sef gwaith celf plant lleol sy'n seiliedig ar gymeriadau Dahl. Roedd un o waliau'r Galeri wedi ei orchuddio â dyluniadau lliwgar y plant lleol.

Braf oedd gweld dathliadau canmlwyddiant Roald Dahl yn Gŵyl INC 2016. Roedd y sioe a'r ddawns awyr yn wych yn fy marn i a gobeithio gwnaeth y cynyrchiadau ysbrydoli creadigrwydd ac awch yr ifanc i ddarllen.

Bydd sioe 'Dychmygwch!' yn parhau i deithio o amgylch ysgolion Cymru ac mae Tudur Phillips wrth ei fodd yn chwarae Alff, cymeriad dychmygol Anni Llŷn - sydd digwydd bod yn wraig iddo fe! Yn sicr wnaeth y pâr lwyddo i ddod hud a lledrith Dahl yn fyw i'r dychymyg yn y gogledd y penwythnos yma.

Epic!

Can’t find what you’re looking for?