S4C
Menu

Navigation

Mae app Uber yn cyrraedd Caerdydd penwythnos yma, ond dydy pawb ddim yn hapus i groesawu'r ffenomen rhyngwladol.

Ar ôl derbyn trwydded gweithredu gan y cyngor maent yn barod i ddechrau recriwtio, er nad oes dyddiad pendant pryd bydd y cwmni o San Fransisco yn cychwyn.

Pwrpas Uber yw cysylltu cwsmeriaid a gyrwyr drwy app ar ffôn symudol drwy GPS a'r argraff sydd i'w gael yw ei fod wedi bod yn llwyddiannus iawn mewn dinasoedd eraill.

Ar hyn o bryd mae'n gweithredu mewn 14 dinas yn y DU; Llundain, Manceinion, Leeds, Birmingham, Newcastle, Sheffield, Bryste, Lerpwl, Glasgow, Caeredin, Nottingham, Portsmouth, Caerlŷr a Belfast.

Yn wir, y ddinas nesaf mae'r cwmni enfawr Americanaidd yn cychwyn yw Caerdydd, ond beth yn union mae hyn yn mynd i olygu i brofiad cwsmer ac i gwmnïau tacsi sydd yn barod yn gweithredu yma?

Mae llawer o ddadlau wedi bod yn amgylchynu Uber gyda llawer iawn o yrrwyr ar draws y DU yn honni eu bod yn cael eu gwrthod hawliau gweithio sylfaenol, ac erbyn hyn mae'r GMB, undeb ar gyfer gyrwyr proffesiynol, wedi datgan y byddai'n cael effaith drychinebus ar gwmniau tacsis Caerdydd.

Dywedodd Fernando Ania, sydd yn gweithio i gwmni tacsi Premier Caerdydd ers tair mlynedd: "Mae gan Uber y pwer i fonopiwleiddio'r holl gwmniau tacsi preifat a du a gwyn yma.

"Efallai ei fod yn rhywbeth positif i'r teithwyr – gan y gallent fynd ar ol lleoliad y tacsi trwy'r app a chael gwasanaeth llai costus.

"Ond ar y cyfan dim ond gwthio'r busnesau sydd yma'n barod allan o'r gem maent yn mynd i wneud"

Wrth edrych ar effaith Uber yn Llundain, yn ôl yr Adran Drafnidiaeth, mae'r nifer o gerbydau preifat wedi codi o 49,854 i 62,754 ers 2013.

Fodd bynnag, mae nifer o gwmnïau 'minicab' yn y brifddinas wedi gostwng i 3,000 o weithredwyr dros yr un cyfnod o ddwy flynedd.

Beth sy'n dod i'r amlwg yw'r bwlch rhwng profiad y cwsmer a phrofiad y gyrwyr gyda llawer o efennau positif yn y sedd gefn, ond elfennau negyddol yn y sedd flaen.

Sonia Gwilym Huws, cyn-fyfyriwr yn Llundain sydd nawr wedi cychwyn busnes yno, am ei brofiad gyda Uber: "Gan ei fod yn hanner pris a wastad ar gael, mae Uber mwy ne lai wedi cymryd drosodd y 'black cab' yma.

"Mae'r wasanaeth llawer gwell 'na tacsis y ddinas gan eu bod yn e-bostio derbynneb i chi'n syth – sydd yn dda i bobl busnes fel fy hun gan alluogi i mi ei roi ar anfoneb.

"Mae pob gyrwr yn dibynnu ar sat nav, sy'n iawn, ond ar brydiau mae'n eich arwain i'r lleoliad anghywir. Gyrwyr y 'black cabs' sydd a'r wybodaeth leol a mae'n wastad yn hawdd trystio nhw – ond ar ddiwedd y dydd y pris sydd yn ennill, a nid oes cymharu a Uber."

Y cwestiwn mawr felly yw sut effaith y mae Uber yn mynd i gael ar strwythur tacsis Caerdydd? Mae'n rhaid cofio bod llawer o'r cwmniau tacsi mawr sydd yma'n barod yn cynnig gwasanaeth drwy app ar ffon symudol.

Y gwahaniaeth mawr yw mai cwmni meddalwedd nid cwmni tacsi yw Uber ble mae'r system wedi ei greu ar gyfer y gyrrwr a'r teithiwr, yn hytrach nag i'r teithiwr yn unig.

Nid oes llawer o amheuaeth ei fod yn mynd i fod o fudd enfawr i ddefnyddwyr tacsi, ond mewn dinas sydd a poblogaeth o 350,000 mae llawer yn gofyn a fydd y cwmniau tacsi sydd yma eisioes yn gallu cystadlu gyda'r cawr mawr o San Francisco.

#PoblCaerdydd #UberCaerdydd #UberTaxi

Can’t find what you’re looking for?