S4C
Menu

Navigation

With Wales' success in the Euros - is football now our national game? Elen Jones is our Hac this week!

Dwi ddim yn berson sydd fel arfer yn hoff o bêl-droed, dwi ddim hyd yn oed yn berson sy'n or-hoff o chwaraeon. Ond, dwi wir yn berson Cymraeg ac yn llawenhau yng nghenedlaetholdeb fy nghwlad. Felly, wrth i mi ddweud hyn gallaf weld sut mae llwyddiant Cymru yn nhwrnamaent yr Euros 2016 yn cynyddu diddordeb ni'r Cymry ym mhêl-droed.

Dywed Gareth Bale;

'Together, singing. It's the way we are brought up.'

Ac yn wir dyma ddigwyddodd am 2 y.h ar brynhawn Iau, wrth i mi eistedd ar lawr neuadd yr ysgol i wylio Cymru yn chwarae pêl-droed yn erbyn Lloegr.

Na, doeddwn i ddim yn bwriadu gwylio'r gem yn gyntaf, ond nid oedd modd peidio wrth i mi pasio'r neuadd gan glywed yr ysgol yn canu'r anthem genedlaethol fel côr- cefais fy nenu i mewn a dyna le y bu'm tan eiliad ola'r gem.

Roedd llawr y neuadd yn waed o goch wrth i ni fel ysgol weiddi, dathlu ac yna'n siomedig derbyn y ffaith bod Lloegr wedi ein trechi; pawb yn anadlu pob anadl yn gytûn. Mae'r balchder o wisgo coch yn rhoi teimlad buddugoliaethus; dim ots am y canlyniad.

'When you see a sea of red, the feeling you get is incredible.' - Chris Coleman

Ac ers y dydd Iau ar lawr neuadd yr ysgol, dwi'n deall y cyffro sydd yn amgylchynu'r gemau pêl-droed. Gallaf ddeall pam bod fy ffrindiau yn newid eu lluniau proffil ar Facebook i ddangos y Ddraig goch. Gallaf hefyd ddeall pam bod y geiriau 'Gorau chwarae, cyd chwarae' yn dangos ar fy nhudalennau cymdeithasol yn ddyddiol. Gallaf hyd yn oed hefyd ddeall pam bod y Manic Street Preachers wedi bod yn gweithio ar y gan 'Together Stronger (C'mon Wales)'am ugain mlynedd. Ugain mlynedd o aros i lwyddo yn yr Euros. Mae'r Cymry wedi bod yn amyneddgar. Mae'r tîm wedi gweithio'n galed. Ac mae'r llwyddiant yn cael ei derbyn mewn llawn balchder.

'We're a small nation, but on passion you'd have to say we're a continent.' - Chris Coleman

Mae modd gweld gwir act o Gymreictod wrth edrych ar sut mae'r cefnogwyr yn ymateb allan yn Ffrainc;

'Superintendent Steve Furnham would like to thank all the Welsh Fans for their excellent support and behaviour in Lille and Lens.' - Trydar heddlu yr Euros

Efallai bod ymddygiad da'r gynulleidfa yn elfen o arweiniant y chwaraewyr; fel dwedai Gareth Bale - 'we have more pride and passion'.

Yn wir, mae'r Cymry yn enwog am fod yn gefnogwyr da, cefnogwyr brwd. Yn amlach na pheidio rygbi yw'r dewisiad o chwaraeon. A yw pêl-droed yn dechrau maeddi rygbi? Ar hyn o bryd, ydy. Heb yn wybod i nifer mae twrnament rygbi yn mynd yn ei flaen, ond pêl-droed sydd ar y newyddion.

Yn 2015 dywedodd Laura McAllister na ddylwn ni fel cenedl adael i rygbi ein ddiffinio ni.

'I am going to say something that I have absolutely no doubt will be controversial. It is more important to the reputation, profile and image of our nation that Wales qualifies for the football Euros next year, than if we win the Rugby World Cup this autumn.'

Ac yn wir, nawr, yn 2016 mae effaith y pêl-droed yn anferthol. Mae'r genedl yn siarad yn ddi-stop am bêl-droed. Mae baneri Cymru yn chwifio ym mhob twll a chornel o'r wlad. Ac mae hyd yn oed Y Bala wedi newid ei arwydd i ddweud 'Y Bale'; os nad yw hyn yn dangos bod y Cymry wedi newid i fod yn genedl o gefnogwyr pêl-droed, dwi ddim yn gwybod beth sydd.

Felly, efallai nad ydw i'n deall ryw lawer am bêl-droed, ac efallai nad ydw i wedi dangos llawn ddiddordeb hyd at nawr ym myd pêl-droed ond dwi'n sicr o'r ffaith boed ennill neu golli mae effaith Euros 2016 wedi bod yn fawr ar y Cymry.

Can’t find what you’re looking for?