S4C
Menu

Navigation

Stwnsh

#Fi

#Fi Megan

At first glance Megan is like any other 15 year old.

She enjoys spending time with friends, going to drama club and watching films with her sisters, but Megan suffers from depression. We will get to know Megan better through her vlogs where she shows us some of the things she does to help her cope when she does feel low. Megan will also meet other young people who, like her, live with mental health problems.

Cael help…

Mae elusen Mind yn un o'r sefydliadau sydd wedi helpu Megan ag eraill i ddeall mwy am broblemau iechyd meddwl.

Os ydych chi'n teimlon orbryderus neu isel ond ddim yn siŵr at bwy i droi fe allwch gysylltu gyda'r elusennau yma:

Mind: 0300 123 3393 neu www.mind.org.uk

Childline: 0800 1111 neu www.childline.org.uk

Dim yr unig un…

Mae llawer o bobl ifanc yn teimlo mae nhw ydy'r unig un sydd yn dioddef o broblemau iechyd meddwl, ond y gwir yw, bod sawl un yn gallu teimlo'n orbryderus neu'n isel ar adegau.

Annwyl Gorbryder ac Iselder…

Yn aml mae Megan yn ysgrifennu ei theimladau i lawr, dyma ei llythyr hi i gorbryder ac iselder.

Can’t find what you’re looking for?