Close
Flash is required to view this video

Ffeithiol

Degawdau Dewi Llwyd

Degawdau Dewi Llwyd

Mae'n adnabyddus fel un o wynebau mwyaf cyfarwydd y byd darlledu yng Nghymru, ac ar ôl dros ddeng mlynedd ar hugain o fod yn rhan o dîm Newyddion ar S4C, bydd cyfle i glywed rhai o atgofion y cyflwynydd Dewi Llwyd mewn rhaglen arbennig ar S4C yr wythnos hon.

Yn Degawdau Dewi Llwyd, mewn cyfweliad estynedig gyda Bethan Rhys Roberts, cawn flas ar rai o'r straeon newyddion mawr y bu Dewi'n eu dilyn dros y blynyddoedd a chlywed ambell atgof personol.

Cyhoeddwyd ym mis Hydref y llynedd bod Dewi yn gadael Newyddion er mwyn cymryd awenau'r 'Post Prynhawn' ar BBC Radio Cymru, a ffarweliodd â'r rhaglen cyn y Nadolig. Ers iddo gychwyn ei yrfa mae yna lu o ddatblygiadau technolegol wedi trawsnewid newyddiaduriaeth, ond mae gan Dewi atgofion melys am un cam ymlaen yn benodol.

"Mewn deng mlynedd ar hugain mae chwyldro gwirioneddol wedi digwydd o ran technoleg y cyfryngau," meddai. "Mae'n anodd credu a dweud y gwir. Pan ddechreuais i, roedd gynnon ni deipiaduron hen ffasiwn mewn ystafell newyddion fyglyd, ac roedden ni'n rhyfeddu pan ddaeth y peiriant ffacs! Erbyn heddiw mae gan Twitter a Facebook hyd yn oed ran yn y gwaith o gasglu a chyhoeddi newyddion."

Ond er i'r gwaith o gasglu newyddion newid yn syfrdanol dros 30 mlynedd, yr un yw'r her yn sedd y cyflwynydd. "Mae'n siŵr bod y gwaith wedi mynd yn brysurach ar un wedd, ond hefyd yn haws gyda phrofiad y blynyddoedd," meddai Dewi.

Drama nosweithiau etholiad a refferendwm sy'n dod i gof wrth i Dewi ddewis a dethol rhai o bigion cofiadwy ei yrfa ar Newyddion.

"I ddarlledwr newyddion does dim yn cymharu â'r nosweithiau etholiadol, ac erbyn hyn 'dwi wedi bod yn gysylltiedig â saith etholiad cyffredinol, pedwar etholiad Cynulliad a dau refferendwm," meddai.

Cafodd Dewi gyfle hefyd i ohebu ar rai o ddatblygiadau mawr newyddion rhyngwladol y degawdau diwethaf, gan gynnwys diwedd y Rhyfel Oer, rhai o etholiadau'r Unol Daleithiau a'r newyn yn Affrica yng nghanol yr wythdegau. Bu'n holi'r Dalai Lama yn India a chael ei swyno'n llwyr ganddo. Ond digwyddiad arall yw ei ddewis fel uchafbwynt ei yrfa.

"Nid yn unig yr oedd ethol Nelson Mandela yn arlywydd De Affrica yn stori fawr hanesyddol, ond roedd hi hefyd yn rhywbeth prin iawn - stori obeithiol," meddai. "Wedi aros am ganrifoedd, roedd miliynau o bobl dduon o'r diwedd yn cael yr hawl i bleidleisio. Ac ethol dyn yr oedd byd cyfan yn ei edmygu wnaethon nhw. Roedd cael bod yno'n fraint. Roedd cael darlledu oddi yno yn Gymraeg yn wefreiddiol!"

Bydd Dewi yn parhau i ymddangos ar S4C fel cyflwynydd Pawb a'i Farn ac, yn ogystal â chyflwyno'r 'Post Prynhawn' bedair gwaith yr wythnos, bydd hefyd yn parhau i gyflwyno 'Dewi Llwyd ar y Sul' a 'Hawl i Holi' ar BBC Radio Cymru.