Gwlad Moc

  • calendar Nos Lun 1 Medi 8.25

Arweinydd gwlad neu drempyn cefn gwlad - pysgotwyr ydyn nhw i gyd yn y bôn

Does yr un gamp arall yn y byd sy'n uno pobl fel pysgota, meddai'r pysgotwr o fri Moc Morgan. Ag yntau bellach yn 86 mlwydd oed, mae'r gŵr o Dregaron wedi rhannu cwch gyda nifer di-rif o gymeriadau lliwgar a chasglu sawl pluen i'w het fel pysgotwr a darlledwr medrus a chynnes.

Mae'r gyfres newydd Gwlad Moc ar S4C yn dair rhaglen o grwydro a hel atgofion yng nghwmni'r pysgotwr profiadol wrth iddo rannu ei angerdd am bysgota, cefn gwlad, amaeth a bywyd gwyllt. Pysgota yw pwnc y rhaglen gyntaf, nos Lun 1 Medi, a byddwn yn ei weld yn ei elfen gyda'i wialen.

"Ar hyd y blynyddoedd rwy wedi cael yr anrhydedd o gwrdd â chymeriadau lliwgar, ac ar yr un amser wedi cael cyfle i bysgota mewn dros 40 o wledydd ar draws y byd," meddai Moc Morgan, sydd yn 86 oed â'i wialen yn dal yn dynn yn ei law. "Un peth sy'n sicr, dwi byth yn blino ar sgwrsio gyda phobl ddiddorol."

Wrth hel atgofion gyda chyfeillion, bydd y gyfres yn bwrw golwg ar eitemau y bu Moc yn eu cyflwyno ar deledu dros y blynyddoedd. Yn eu plith mae clip arbennig yng nghwmni cyn arlywydd Unol Daleithiau'r America, yr Arlywydd Jimmy Carter yn pysgota ar Lyn Clywedog, Powys.

"Roedd e'n bysgotwr eitha' da ac yn gwmni bendigedig," meddai Moc am y tro y gwnaeth e gwrdd â'r Arlywydd Carter. "Ond ar ddiwedd y dydd, does dim gwahaniaeth os wyt ti'n pysgota gyda phennaeth yr Unol Daleithiau neu gyda thrempyn o'r hewl, dau bysgotwr 'ych chi yn y diwedd. Fe alli di fynd mewn i gwch gyda dyn diarth ac ar ôl tair neu bedair awr byddi di'n gadael gyda ffrind. Does dim un sport arall lle galli di ddweud hynny."

R

oedd yr Arlywydd Carter a'i wraig yn ymwelwyr cyson â Chymru, a'r ddau wedi eu swyno gan brydferthwch y wlad a chyfeillgarwch y bobl.

"We have never seen a more beautiful country than Wales," meddai'r Arlywydd Carter wrth sgwrsio â Moc yn 1995. "And never have we seen people more friendly or hospitable than the Welsh who have welcomed us here. That's why we like to come back."

Gydag arweinydd presennol yr UDA yn ymweld â Chymru'r wythnos hon ar gyfer uwch gynhadledd NATO, tybed a fydd Cymru a'i phobl yn llwyddo i greu'r un argraff ar yr Arlywydd Obama?

Yn Gwlad Moc ar nos Lun, 1 Medi, y pysgotwr Rhys Llywelyn sy'n gwmni i Moc Morgan ar Lyn Clywedog. Dyma un o hoff leoedd Moc i daro'i wialen i'r dŵr ac os na chânt lwc yn rhwydo, yn sicr ni fydd y golygfeydd yn siomi.

Yn y rhaglen hefyd, bydd Moc a Rhys yn dilyn cyffro Cystadleuaeth Ryngwladol Pysgota Plu'r Merched ar Lyn Trawsfynydd ym mis Mai - cystadleuaeth y bu Moc yn weithgar wrth ei sefydlu 25 mlynedd yn ôl. Ac i gloi bydd y ddau'n cwrdd â dau bysgotwr brwd a chyfeillion da, John Elfed Jones ac Aled Evans, i bysgota sewin gyda'r nos ar yr Afon Tywi.

Nid pysgota yw unig ddiddordeb Moc Morgan. Bydd ail raglen cyfres Gwlad Moc, ar nos Lun 8 Medi, yn trafod ei wybodaeth am gefn gwlad ac amaeth yng nghwmni tri amaethwr: Gwenno Puw, enillydd Fferm Ffactor 2013; y ffermwr llaeth Eifion Evans, Pengelli Fach, Castell Newydd Emlyn; a Martha Morgan sy'n magu cŵn defaid. Ac yn y drydedd rhaglen, ar nos Lun 15 Medi, bywyd gwyllt a'r gwaith i'w ddiogelu yw'r pwnc trafod yng nghwmni'r naturiaethwr Iolo Williams.