Neidio at y cynnwys

S4C

Hywel Teifi

Hywel Teifi

Talu teyrnged i'r Athro Hywel Teifi Edwards

Bydd S4C yn talu teyrnged i'r hanesydd, awdur a darlledwr, Yr Athro Hywel Teifi Edwards, a fu farw'n ddiweddar, drwy ail-ddarlledu portread arbennig sy'n olrhain hanes ei fywyd a'i yrfa.

Mae'r rhaglen, a ddarlledwyd gyntaf fis Medi 2009, yn dilyn Hywel Teifi wrth iddo ymweld â gwahanol fannau o arwyddocâd yn ei fywyd.

Gŵr angerddol

Mae'r rhaglen hefyd yn gwahodd nifer o'i gydnabod i rannu eu hargraffiadau hwy o'r gŵr angerddol a gyffrôdd gynulleidfaoedd ledled Cymru gyda'i ddarlithoedd gafaelgar a'i ffraethineb heintus.

Cafodd Hywel Teifi ei fagu yn Aberarth, rhwng Aberystwyth ac Aberteifi yng Ngheredigion, ac yn y rhaglen mae'n dwyn i gof ei blentyndod. Traeth hyfryd Aberarth oedd "gwynfyd fy machgendod," meddai.

Astudiodd ym Mhrifysgol Aberystwyth ac wedi graddio, bu'n athro ym Mlaengarw ger Penybont-ar-Ogwr, cyn priodi Aerona yng Nghapel y Tabernacl, Blaengarw, ym 1960.

Fe gawsant ddau o blant, y cyflwynydd newyddion adnabyddus Huw, a Meinir, sydd wedi arbenigo ym maes ymchwil gofal canser.

Yr Athro

Symudodd y teulu i bentref Llangennech, Sir Gaerfyrddin, ar ôl i Hywel Teifi dderbyn swydd yn Adran Efrydiau Allanol Prifysgol Abertawe. Yn ddiweddarach daeth yn Athro'r Gymraeg yn Abertawe.

Meddai Rhian Gibson, Cyfarwyddwr Comisiynu S4C, "Roedd Hywel Teifi yn gymeriad unigryw, yn sylwebydd treiddgar a deallus, yn llawn afiaith a ffraethineb. Roedd yn gyfathrebwr heb ei ail a bu'n gyfrannwr cyson i S4C ar hyd y blynyddoedd."

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales