Neidio at y cynnwys

S4C

Llwybr yr Arfordir

Llwybr yr Arfordir

Llwybr yr Arfordir

Archwiliwch un o ryfeddodau Cymru ar S4C

Gan ddechrau yn Llanrhath a gorffen yn Llandudoch, cafodd Lwybr Arfordir Penfro yn ne-orllewin Cymru ei enwi yn drydydd o deithiau cerdded gorau'r byd yn ddiweddar.

Cawn ddarganfod mwy am y Llwybr Cenedlaethol 186 milltiroedd o hyd yng nghyfres newydd S4C, Llwybr yr Arfordir, sy'n dechrau nos Lun, 12 Medi.

Dros gyfnod o chwe wythnos byddant yn chwilota archaeoleg, daearyddiaeth, bywyd gwyllt a hanes y llwybr, yn ogystal â rhyw hanner dwsin o wahanol ardaloedd ar ei hyd.

Yn ein tywys ar y daith bydd yr awdur a'r darlledwr Jon Gower o Lanelli. Yn ymuno ag ef bydd y naturiaethwraig Elinor Gwynn, a'r bardd a'r ysgolhaig Damian Walford Davies.

Yn y rhaglen gyntaf nos Lun, bydd Jon yn hel atgofion yn Ninbych-y-Pysgod tra cawn hefyd olwg ar hanes a natur pen deheuol y llwybr gan Damian ac Elinor. Meddai Jon am y dre': "Mae'n rhywle sy'n f'atgoffa i o hen ddynes grachaidd yn gwisgo menig hir, ffurfiol a'i gemwaith gorau.

"Gyda'i borthladd sydd yn mynnu bod rhywun yn tynnu llun, a phensaernïaeth hynod o sawl canrif, mae'n wledd i'r llygad," ychwanega, wrth iddo hiraethu am yr amser roedd yn mynd ar deithiau Ysgol Sul i'r dref pan oedd ond yn bum mlwydd oed.

Dyma gyfle prin i weld arfordir Cymru yn ei holl ysblander. Mae'r llwybr yn cynnwys pob math o wahanol dirluniau arfordirol, o'i chlogwyni castellog a'i baeau cysgodol, i'w draethau agored ac aberoedd troellog.

Cafodd y gyfres ei chynhyrchu mewn cydweithrediad â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Meddai Tegryn Jones, Prif Weithredwr y Parc, "Mae rhywbeth at ddant pawb ar Lwybr Arfordir Sir Benfro, mae'n 186 o filltiroedd llawn amrywiaeth.

"Mae'n amrywio o glogwyni calchfaen yn y de i Sain Ffraid â'i golygfeydd gwych, i Benmaen Dewi ac yna clogwyni'r gogledd a'r tirlun trawiadol yno."

Mae'r daith yn parhau yn ail raglen y gyfres, gyda Damian yn ymweld ag ardal Castell Martin ac Elinor yn treulio amser yn Angle.

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales