Neidio at y cynnwys

S4C

O Gymru Fach

O Gymru Fach

Steffan Rhodri sy'n dilyn cynnyrch o Gymru i ben draw'r byd

Bydd y gyfres O Gymru Fach yn dangos bod ysbryd yr entrepreneur yn fyw ac yn iach yng Nghymru.

Bydd yr actor Steffan Rhodri yn dilyn hynt cynnyrch 15 o gwmnïau wrth i'w nwyddau gael eu hallforio o Gymru i wledydd ledled byd.

Bydd y dyn sydd enwoca' am chwarae Dave Coaches yn y gyfres ddrama Gavin & Stacey yn agor ein llygaid i lwyddiant cynnyrch Cymreig yn Hong Kong, Dubai, yr Unol Daleithiau, Ewrop a Phrydain.

Bu'r camerâu yn dilyn cwmnïau mor amrywiol â Halen Môn, Corgi Hosiery & Knitwear ac Ifor Williams Trailers a chynnyrch mor wahanol â theclynnau pwyso ceffylau a chregyn gleision ar eu taith ledled y byd.

"Ges i agoriad llygad o weld cymaint o gwmnïau bach yng Nghymru yn allforio nwyddau i bedwar ban y byd. Mewn amser o galedi economaidd, mae'n rhyfeddol bod cymaint o gwmnïau o Gymru'n llwyddo," meddai'r actor.

"Mae'r we fyd-eang wedi agor pob math o bosibiliadau i gwmnïau fel y rhain. Ond yr hyn sy'n gyffredin i'r rhan fwyaf ohonynt yw bod eu cwsmeriaid yn ystyried bod safon eu cynnyrch mor uchel." ychwanega Steffan.

Hong Kong

Mae'r gyfres yn dechrau yn Hong Kong lle y bydd Steffan yn dilyn trywydd tri chynnyrch o 'Wlad y Ddraig Goch' sy'n cael croeso yng 'Ngwlad y Ddraig'.

Fe fydd yn blasu cig oen organig Cymreig mewn bwyty yn Hong Kong - cig sy'n cychwyn ei daith ar lethrau tawel fferm Edryd Davies yn Llanwrin ger Machynlleth, Powys.

Mae hefyd yn dilyn Dr Ieuan Nicholas yno i weld sut mae cynnyrch eli croen naturiol ei gwmni Wellbeing Skincare o Lanpumsaint, Sir Gaerfyrddin yn cyrraedd salonau a spas y ddinas.

Yno hefyd mae'n cwrdd â John Jones o gwmni PPM, Caernarfon sy'n gwerthu offer mesur llygredd ac arbed egni i fusnesau a siopau yn Hong Kong.

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales