Neidio at y cynnwys

S4C

Fferm Ffactor

Y Ffeinal

Aled

Aled yw enillydd Fferm Ffactor 2009!

Y ffermwr gwartheg o Aberteifi sydd wedi cipio'r teitl ac ennill y wobr arbennig, sef cerbyd 4x4 Isuzu newydd sbon.Fferm Ffactor 2010

Ai chi yw Ffermwr Gorau Cymru 2010?

Mae S4C yn chwilio am ffermwyr brwdfrydig i gystadlu yn yr ail gyfres o Fferm Ffactor.

Rydyn ni'n chwilio am ddynion a merched sy'n 18 oed a throsodd sydd yn ffermwyr penigamp.

Bydd y ffermwyr yn cystadlu mewn cyfres o dasgau ffermio a heriau amrywiol fydd yn profi eu gallu tu hwnt i ffiniau'r fferm.

Y Gyfres

Cyfres gyffrous i ddod o hyd i ffermwr gorau Cymru!

Deg Ffermwr

Bydd 10 ffermwyr yn mynd benben â'i gilydd mewn tasgau fydd yn profi eu sgiliau ymarferol ar y fferm yn ogystal â'u gwybodaeth am y diwydiant amaethyddol.

Pob wythnos bydd un o'r ffermwyr yn gorfod mynd adre, gan ddryllio'r freuddwyd o ennill y wobr arbennig, sef cerbyd 4x4 Isuzu Rodeo Denver Max newydd sbon.

Erbyn diwedd y Fferm Ffactor dim ond un ffermwr fydd ar ôl, a hwnnw neu honno fydd yn cael gyrru i ffwrdd mewn steil!

Y Beirniaid

Beirniaid Fferm Ffactor

Dai Jones Llanilar a'r Athro Wynne Jones, Prifathro Coleg Amaethyddol Harper Adams yn Swydd Amwythig, fydd â'r dasg anodd o benderfynu pwy sy'n aros a phwy sy'n mynd ar y Fferm Ffactor. Y cyflwynydd a'r wraig fferm, Daloni Metcalfe, fydd yn cadw trefn rhwng y ddau!

"Mi rydw i'n edrych ymlaen yn fawr at feirniadu'r gyfres gyffrous yma - mi fydd yn gyfle i'r gwylwyr weld pa mor amrywiol a heriol yw gwaith y ffermwr heddiw, a chymaint mae'r diwydiant wedi datblygu dros y blynyddoedd."

Dai Jones

"Yn Fferm Ffactor bydda i'n chwilio am bobl hefo'r ehangder meddwl sy'n fodlon dysgu a symud yn eu blaenau o hyd. Mae'n rhaid wrth rinweddau personol yn gymaint â gallu technegol ac ymarferol i fanteisio ar gyfleoedd."

Yr Athro Wynne Jones

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales