Neidio at y cynnwys

S4C

Fferm Ffactor

Cyn-enillydd yn feirniad newydd Fferm Ffactor

Bydd y gyfres ffermio boblogaidd Fferm Ffactor yn dychwelyd i S4C yn yr hydref gyda beirniad newydd yn ymuno â'r tîm.

Darllen mwy

Fferm Ffactor 2010 - Eich hoff glip!

Phil

Yn ystod cyfres Fferm Ffactor 2010 fe wnaeth antics doniol Phil ddenu cryn dipyn o sylw!

Gwylio'r clipiau

Teifi yn ennill Fferm Ffactor 2010

Teifi - Enillydd Fferm Ffactor 2010

Teifi Jenkins, ffermwr o Beulah ger Castell Newydd Emlyn, sydd wedi cipio teitl 'Ffermwr Gorau Cymru' gan hawlio'r brif wobr - cerbyd 4x4 Isuzu Rodeo Denver newydd sbon.

Yn y rownd olaf bu'n rhaid i Teifi frwydro'n galed am ei safle yn erbyn cystadleuaeth gref gan Iwan Price o Gerrigydrudion a Phillip Reed o Aberteifi.

Meddai Teifi, "Allai ddim credu'r peth - ro'n i'n gwybod ei fod yn mynd i fod yn agos iawn ar y diwedd ac roedd y ddau arall yn gystadleuwyr cryf iawn. Dwi'n hapus iawn i gael ennill yr Honda wythnos diwethaf a nawr yr Isuzu hefyd!"

Darllen y stori llawn

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales