Ifan yn gafael yn yr awenau

Ifan Jones Evans

Pan fydd Fferm Ffactor yn dychwelyd gyda chyfres newydd yn yr hydref, mi fydd wyneb newydd wrth y llyw: Ifan Jones Evans, y cyflwynydd radio a theledu o Geredigion.

Darllen mwy

Gwenno yw enillydd Fferm Ffactor 2013

Gwenno

Gwenno Pugh yw enillydd Fferm Ffactor 2013 - y ferch gyntaf i ennill y teitl yn hanes y gyfres.

Darllen mwy

Y Tri Terfynol

 • Dewi

  DEWI, 34

  Llanddowror, San Clêr

  • Rhedeg fferm odro gwartheg Holstein a Jerseys
  • Cadw 150 o ddefaid - pedigri Charolais a chroes Texel a Suffolk
  • Arweinydd Clwb Ffermwyr Ifanc San Clêr
  • Mae’n bwysig fy mod yn mwynhau gwneud rhywbeth ond erbyn y pwynt yma yn y gystadleuaeth byddai ennill yn meddwl lot fawr i fi. Mae'n rhaid i fi ddal ati nawr a thrio ennill!

  Darllen proffil

 • Gwenno

  GWENNO, 28

  Talsarnau, Harlech

  • Ffermio moch, gwartheg a defaid yn Harlech a gyda'i thad ar Ynys Môn
  • Astudiodd Amaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth
  • Treuliodd dri mis yn godro yn yr UDA
  • Dwi mor falch fy mod wedi mynd mor bell ond rŵan mae'n rhaid i mi ennill. Fi ydy’r ferch gyntaf i gyrraedd ffeinal Fferm Ffactor a fi fydd y ferch gyntaf i gyrraedd y brig!

  Darllen proffil

 • Hefin

  HEFIN, 30

  Padog, Ysbyty Ifan

  • Roedd yn arfer cneifio 10,000 o ddefaid bob blwyddyn
  • Wedi cynrychioli ei wlad yn ogystal â chneifio yn Norwy a Seland Newydd
  • Bridio ac arddangos gwartheg Limousin
  • Yn ddiweddar yn y gystadleuaeth dwi’n teimlo fy mod heb wneud cystal ag y gallwn i. Nawr dwi isio dangos llawer mwy. Does dim gwerth i chi fynd am yr ail neu’r trydydd safle; rhaid i chi fynd amdani i ennill.

  Darllen proffil

 • Carys

  CARYS, 33

  Ganllwyd, Dolgellau

  • Gadawodd yn rhaglen 3
  • Roedd y beirniad wedi disgwyl gwell yn y treialon cŵn defaid.

  Darllen yr ymateb

 • Dafydd

  DAFYDD, 33

  Trawsfynydd

  • Gadawodd yn rhaglen 4
  • Fe ges i lot o hwyl. Dwi wedi gwneud tomen o ffrindiau newydd.

  Darllen yr ymateb

 • Rhys

  RHYS, 33

  Tywyn, Gwynedd

  • Gadawodd yn rhaglen 6
  • Dwi yn siomedig. Dwi wedi mynd yn bell ond ddim digon pell.

  Darllen yr ymateb

 • Mathew

  MATHEW, 24

  Nantgaredig, Caerfyrddin

  • Gadawodd yn rhaglen 2
  • Ro'n i'n gwybod mai fy ngwendid i fyddai tasgau gyda defaid.

  Darllen yr ymateb

 • Dylan Harries

  DYLAN HARRIES, 24

  Llanfyrnach, Sir Benfro

  • Gadawodd yn rhaglen 2
  • Do'dd y tasgau ar y dechrau ddim yn rhai roeddwn i'n ffafrio.

  Darllen yr ymateb

 • Rhydian

  RHYDIAN, 33

  Penderyn, Aberdâr

  • Gadawodd yn rhaglen 5
  • Siomedig iawn, ond fe wnes i fy ngorau.

  Darllen yr ymateb

 • Dylan Jones

  DYLAN JONES, 42

  Bodffordd, Ynys Môn

  • Gadawodd yn rhaglen 5
  • Dwi wedi mwynhau'r tasgau i gyd heblaw am Y Gadair.

  Darllen yr ymateb