Fferm Ffactor

Pleidleisiwch dros eich hoff dîm o ffermwyr!

Fferm Ffactor

Bydd cyfres deledu 'Fferm Ffactor – Brwydr y Ffermwyr’ yn coronni tîm yn y gyfres boblogaidd eleni ond, cyn hynny, bydd yna nifer o heriau o’u blaenau.

Yr her gyntaf fydd cwblhau cwrs amaethyddol ei naws yn erbyn y cloc o flaen cynulleidfa y Sioe Frenhinol. Ond dim ond tri allan o'r saith tim fydd yn cael y cyfle i gystadlu am y wobr o fenthyciad o feic ATV Honda newydd sbon am chwe mis, yn ogystal ag yswiriant wedi ei roi gan ‘Undeb Amaethwyr Cymru’.

Pa dîm ydych CHI am ei weld yn cystadlu?

Nodwch eich pleidlais trwy ymweld â thudalen Facebook ‘Fferm Ffactor’ a rhoi ‘hoffi’ o dan llun y tîm yr hoffech weld yn cystadlu. Neu ewch i ymweld â stondin S4C yn y Sioe Frenhinol a rhoi eich pleidlais trwy bapur cyn 1pm ddydd Mawrth, Gorffennaf 21.

Bydd gwobr o grys-T arbennig gan gwmni ‘Oes Gafr Eto’ yn cael ei roi i un person sy’n bwrw pleidlais a bydd yn cael ei ddewis ar hap ym mhafiliwn S4C brynhawn ddydd Mawrth, Gorffennaf 21 cyn bydd yr her gyntaf yn cymryd lle yn y Cylch Gwartheg am 4.30.Dewch i gefnogi!

Bydd cyfres ‘Fferm Ffactor- Brwydr y Ffermydd’ yn darlledu ar S4C yn yr Hydref.

 

'Fferm Ffactor' am goroni tîm

Eleni, am y tro cyntaf erioed, bydd cyfle i dimau gystadlu am deitl ‘Fferm Ffactor’ a’r brif wobr o gerbyd 4 x 4 neu wyliau teuluol.

Rydym yn chwilio am dimau o dri fydd yn cystadlu ben ben a thim arall yn wythnosol, nes yn y diwedd coronni un tîm gyda’r brif wobr.

Bydd tasgau y gyfres yn profi sgiliau amaethyddol amrywiol y tim. Bydd tasgau unigol, fesul cwpwl a bydd y beirniad yn edrych am gydweithio.

Os ydych CHI am ymgeisio i gystadlu yn ‘Fferm Ffactor’ eleni, neu os ydych am enwebu tîm, llenwch y ffurflen gais neu ffoniwch Cwmni Da ar (01286) 685 300 (estyniad 202).

 

Roy yw pencampwr 2014

Roy yw pencampwr 2014

Ffermwr o Langyndeyrn, Sir Gaerfyrddin yw pencampwr Fferm Ffactor 2014.

Roy Edwards, Groesasgwrn sydd wedi hawlio'r teitl eleni a'r wobr fawr o gerbyd pic-yp 4x4 Isuzu D-Max Yukon gydag yswiriant am flwyddyn gan Wasanaethau Yswiriant FUW.

Darllen mwy
 

Y Tri Terfynol

 • Tudor Roberts-Watkins

  Tudor, 32

  Creigfryn, Carno

  Allai ddim gweld fy hun yn gwneud 'run job arall. Ffermio sydd yn fy ngwaed i. Dwi wrth fy modd yn bod allan yn yr awyr iach.

 • Roy

  Roy, 37

  Fferm Groesasgwrn, Llangyndeyrn

  Ma' ffermio'n golygu popeth i mi. Y ffordd 'ma o fagu teulu yw'r ffordd orau allai fod.

 • Gethin Lloyd

  Gethin Lloyd, 54

  Glanrhyd, Abergorlech

  Mae dawn arddangos dda yn grefft arbennig. Mae'n ffenest i'r hyn ni'n cynhyrchu, a ni'n dysgu llawer drwy fod yn y sioeau.

 • Shôn

  Shôn, 43

  Bryn Barcut, Llangernyw

  Gadawodd yn rhaglen 1

  Dwi'n siomedig mod i ddim wedi dangos be dwi'n gallu gwneud.

 • Angharad

  Angharad, 23

  Castell Du, Llanwnnen

  Gadawodd yn rhaglen 2

  O’n i’n teimlo mai fi byddai'n mynd mas ar ddiwedd y rhaglen.

 • Wil

  Wil, 29

  Fferm Tŷ Canol, Llanybri

  Gadawodd yn rhaglen 3

  S'dim lot o brofiad gyda fi â defaid.

 • Delyth

  Delyth, 24

  Llanerchaeron, Ciliau Aeron

  Gadawodd yn rhaglen 5

  Dwi 'di dysgu bo fi byth am gadw gwartheg godro!

 • Gethin

  Gethin Eifion, 20

  Tŷ Hir Werddon, Rhosfawr

  Gadawodd yn rhaglen 5

  Dwi'n meddwl mod i wedi gwneud yn dda i gyrraedd fan hyn.

 • Rhys

  Rhys, 22

  Ystrad Dewi, Tregaron

  Gadawodd yn rhaglen 6

  Ar y dechre do'n i ddim yn siŵr beth i'w ddisgwyl.

 • Tudur Jones

  Tudur, 49

  Tŷ'n Rhos, Pentrefoelas

  Gadawodd yn rhaglen 7

  Bydd neb yn medru cymryd hynny oddi arna i.