Neidio at y cynnwys

S4C

S4C Hysbysebu

Skip to content

Sut i Hysbysebu

Cleient: British Telecom

Trosolwg

Yr amcanion cyffredinol oedd annog defnydd o'r gwasanaeth ymholiadau cyfrwng Cymraeg 118 404, drwy atgoffa siaradwyr Cymraeg am y gwasanaeth ac amlygu'r rhif, gan gynyddu nifer y galwadau i'r rhif hwnnw.

Amser Darlledu

Roedd yr amser darlledu bron yn gyfan gwbl yn ystod rhaglenni Cymraeg ac fe'i lledaenwyd dros chwe wythnos i sicrhau ei fod yn cyrraedd gymaint â phosibl o siaradwyr Cymraeg sy'n gwylio rhaglenni Cymraeg. Gan fod y rhan fwyaf o'r rhaglenni hyn yn cael eu darlledu yn ystod oriau brig, roedd yr amserlen yn cael ei darlledu'n bennaf yn ystod oriau brig.

Gweithredu'r Ymgyrch

Cafodd nifer o hysbysebion gwahanol eu ffilmio gan ddefnyddio'r un actores. Darluniwyd gwahanol sefyllfaoedd lle roedd y cymeriad yn yr hysbyseb angen y gwasanaethau a ddarperir gan 118 404. Roedd y rhain yn cynnwys yr angen am rif cwmni tacsi i gyrraedd adref ar ôl trip siopa mawr. Cynhyrchwyd pob sefyllfa i agor a chloi yr egwyl gyda hysbyseb 20 eiliad a 10 eiliad.

Canlyniadau

O fewn yr wythnos gyntaf i'r ymgyrch gael ei darlledu ar S4C, gwelodd BT gynnydd o 10% yn nifer y galwadau i'r gwasanaeth 118 404. Mae'r nifer hwn wedi parhau i gynyddu wrth i'r ymgyrch fynd rhagddi.

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales