Neidio at y cynnwys

S4C

S4C Hysbysebu

Skip to content

Nawdd

Astudiaeth Achos

Cleient: Western Power Distribution

Trosolwg

Annog ymwybyddiaeth o wyddoniaeth ac ymgysylltu gyda phlant mewn ffordd sy’n peri iddo fod yn gyffrous ac yn hawdd troi ato.

Strategaeth

Bu WPD yn gweithio gydag S4C i noddi cyfres wyddoniaeth i blant o’r enw Y Meicrosgôp Hud.

Yn ogystal â noddi’r gyfres a ddarlledwyd, aeth WPD ati i gynhyrchu cyfres o daflenni gwaith cyfatebol er mwyn galluogi’r plant i wneud arbrofion syml – a oedd yn cyd-fynd â chynnwys y rhaglen. Roedd y taflenni gwaith hyn ar gael i ysgolion, ac roedd modd lawrlwytho pecyn gwybodaeth o wefan Planed Plant S4C hefyd. Trefnwyd bod cyflwyniad mewn arddull sioe deithio theatr ‘wirion’ yn ymweld ag ysgolion ar draws Cymru, lle y rhoddwyd y cyfle i’r plant weithio gyda’r actorion a rhoi cynnig ar wahanol weithgareddau.

Canlyniad

Mae noddi Y Meicrosgôp Hud wedi’n galluogi ni i gyflawni ein nod o godi ymwybyddiaeth ymhlith miloedd o blant Cymru yn gyflym iawn, a dangos bod gwyddoniaeth yn gallu bod yn hwyl.

Cefnogaeth

Dywedodd Sarah Bullock, Rheolwraig Gyfathrebu Corfforaethol WPD, “Rydym bob amser yn awyddus i gefnogi mentrau sy’n helpu i annog ymwybyddiaeth o wyddoniaeth ac sy’n cyflwyno’r pwnc i blant o bob oedran a gallu. Bu Y Meicrosgôp Hud yn fodd i ni gyrraedd cynulleidfa eang o blant ar draws Cymru ar nifer o blatfformau cyfryngau – a gwelwyd y cyfuniad hwn yn gweithio yn wych.”

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales