Neidio at y cynnwys

S4C

S4C Hysbysebu

Skip to content

Cysylltu â ni

Cyngor

Am gyngor, cefnogaeth a help technegol cysylltwch â dawn.macphail@bskyb.com

Gwybodaeth gwerthiant

Am wybodaeth gwerthiant, cysylltwch â huw.potter@bskyb.com

Nawdd

Am rhagor o wybodaeth am nawdd rhaglenni, cysylltwch â val@harmermail.co.uk

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales