Neidio at y cynnwys

S4C

S4C Hysbysebu

Skip to content

Sut i Hysbysebu

Hysbysebion Cymraeg

"Os bydd cwmni yn hysbysebu yn Gymraeg, mae'n creu argraff dda."
[Ffynhonnell: Beaufort Research]

Mae defnyddio'r Gymraeg yn dangos eich bod yn falch o'r ffaith eich bod yn gwneud busnes yng Nghymru, ac mae'n dangos eich bod yn parchu diwylliant a chymuned y wlad. Gallwch ddyblu apêl eich hysbysebion trwy drefnu bod ein tîm cynhyrchu mewnol yn helpu i ddybio'ch hysbyseb i'r Gymraeg.

Mae 34% o boblogaeth Cymru yn deall Cymraeg.

Mae'r Gymraeg yn iaith sydd ar gynnydd, ac mae pob plentyn yng Nghymru yn dysgu Cymraeg yn yr ysgol hyd lefel TGAU.

Mae 36% o siaradwyr Cymraeg yn gwylio S4C bob wythnos.

Beth am siarad â'ch cwsmeriaid yn eu hiaith eu hunain?

Gallwn roi cyngor i chi ar sut i wneud hyn a'ch helpu gyda'r broses o ddybio hysbysebion Saesneg i'r Gymraeg. Mae gennym nifer o bartneriaethau gyda chwmnïau cynhyrchu a byddwn yn fwy na pharod i'ch rhoi mewn cysylltiad â nhw.

Cysylltwch â huw.potter@dolphintv.com

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales