Neidio at y cynnwys

S4C

Perthyn

Cam wrth Gam

Led led Prydain mae dros 2 filiwn o bobl wedi cychwyn ar y gwaith o chwilota i hanes eu teulu. Ond i’r achwr amatur – ble yn union mae dechrau? Dyma rai canllawiau i’ch cynorthwyo i fynd ati.

Dolenni defnyddiol

Dolenni defnyddiol

Archifau Cymru

www.archiveswales.org.uk/cy/

Catalog arlein sy’n cynnig gwybodaeth am gasgliadau a chofnodion hanesyddol 21 o archifau led led Cymru. Cewch fanylion hefyd am eich archifdy lleol, yn ogystal â chael cyngor ar sut i drefnu’ch ymweliad â’r archifdy.

Cymdeithas Hanes Teulu Gwynedd

www.gwyneddfhs.org

Cymdeithas Hanes Teulu Clwyd

www.clwydfhs.org.uk

Cymdeithas Hanes Teulu Ceredigion

www.cgnfhs.org.uk

Cymdeithas Hanes Teulu Gwent

www.gwentfhs.info

Cymdeithas Hanes Teulu Dyfed

www.dyfedfhs.org.uk

Cymdeithas Hanes Teulu Morgannwg

www.rootsweb.ancestry.com/~wlsglfhs/

Cymdeithas Hanes Teulu Powys

www.rootsweb.ancestry.com/~wlspfhs/

Ancestry.co.uk

www.ancestry.co.uk

Mynediad i dros 4 biliwn o gofnodion hanesyddol. Cewch gymorth hefyd i ddylunio eich coeden deulu. Mae angen tanysgrifio i’r wefan hon ond mae mynediad am ddim ar gael yn eich archifdy lleol ac yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth.

Findmypast.co.uk

www.findmypast.co.uk

Cewch chwilota drwy 750 miliwn o gofnodion hanesyddol yn ymwneud â hanes eich teulu yn ogystal â llunio coeden deulu. Mae angen tanysgrifio i’r wefan hon ond mae mynediad am ddim ar gael yn eich archifdy lleol ac yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth.

Casgliad y Werin

www.casgliadywerincymru.co.uk

Casgliad arlein o ddogfennau, lluniau a straeon am bod agwedd o hanes Cymru a thu hwnt. Mae cyfle i chi rannu eich straeon ar y wefan.

Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru

www.coflein.gov.uk

Mae gwefan Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru yn eich galluogi i weld miloedd ar filoedd o safleoedd archaeolegol, henebion, adeiladau a hen safleoedd arforol yng Nghymru.

Amgueddfa Cymru

www.amgueddfacymru.ac.uk

Mynediad i wefannau Amgueddfa Cymru.

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales