Thomas V Thomas

Thomas v Thomas

Dylan Thomas v R.S Thomas : Pleidleisiwch Yma

thomas v thomas

Chi’n barod am ffeit? Yn barod i roi bet ar un o’r beirdd? Nos Sul yma am 9 ar S4C (Hydref 26ain) mae yna ornest pwysau trwm. Dylan Thomas v …

Dylan Thomas v RS Thomas : Brwydr Y Beirdd

Thomas v Thomas

Yng nghanol dathliadau canmlwyddiant geni Dylan Thomas ydi’r bardd arall mawr o Gymru yn cael ei anghofio? Llynedd oedd canmlwyddiant R.S Thomas ond chafodd e ddim hanner y sylw! Yr …

Thomas v Thomas

Thomas V Thomas

Chi’n barod am ffeit?  Achos dyna yw hi yn y bôn. Rhaglen lle y bydd dau o’n beirdd mwya o Gymru yn mynd ben ben â’i gilydd. Y beirdd mwya …

Podlediad : Festival Number Six

podcast

Gwion Hallam fuodd yn sgwrsio gyda phump arall fuodd yn yr ŵyl dros y penwythnos diwethaf – Siwan Haf, Iestyn Lloyd, Daniel Parry Evans, Llŷr ab Alwyn ac Osian Howells. …

Y Babell Lên

pabell-len

O ganol Awst tan ganol Mis Medi bydd cyfle i wylwyr S4C fwynhau rhai o uchafbwyntiau Pabell Lên Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr.

Llanelli Jon Gower

Jon Gower

Mae’r awdur Jon Gower wedi sôn droeon am ddylanwad ei Dad-cu, Thomas John Gower arno fo. Fo oedd y storiwr gwreiddiol, yn llwyddo i ddal sylw ei wyr darllengar hefo straeon am ei helyntion mewn rhannau ecsotig o’r Byd.

Pethe : Llanelli Jon Gower

Jon-Gower-Pethe

Ar drothwy Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr bydd rhaglen arbennig o Pethe yn rhoi cyfle i ni ddod i adnabod tref Llanelli ac un o’n hawduron cyfoes mwyaf poblogaidd – Jon …

Podlediad Gŵyl Arall – Plu

Gwyl Arall Plu

Elan Mererid Rhys o’r grwp Plu fuodd yn siarad gyda Lisa Gwilym mewn sesiwn yn ystod Gŵyl Arall 2014.

Podlediad Gŵyl Arall – Gwenno Saunders

Gwenno

Gwenno Saunders fuodd yn sgwrsio gyda Lisa Gwilym mewn sesiwn yn ystod Gŵyl Arall 2014.

Twm Morys a’r Cadeiriau Coll

Cadeiriau Coll

Twm Morys sy’n crwydro Cymru i chwilio am gadeiriau a enillwyd mewn Eisteddfodau Cenedlaethol. O dafarn i ysbyty, o gastell i neuadd ddinesig ar drywydd cadeiriau Dewi Emrys a beirdd …