Thomas V Thomas

Thomas v Thomas

Pethe – Y Babell Lên 2015

Pabell Lên

O ganol Awst tan ddiwedd Mis Medi bydd cyfle i wylwyr S4C fwynhau rhai o uchafbwyntiau Pabell Lên Eisteddfod Genedlaethol Sir Drefaldwyn. Mewn cyfres o 6 rhaglen awr o hyd, …

Enillwyr Llyfr Y Flwyddyn 2015

Llyfr y Flwyddyn 2015

Mae pawb yn gwybod erbyn hyn pwy enillodd y gwobrau yn noson Llyfr y Flwyddyn yn Galeri, Caernarfon wythnos diwethaf. Llongyfarchiadau mawr i’r holl enillwyr, ac i drefnwyr y noson. …

Llyfr Y Flwyddyn 2015

Llyfr y Flwyddyn 2015

Rydym yn falch iawn o fod wedi cyhoeddi rhestr fer cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2015 yma ar wefan ‘Pethe’. Gweler y rhestr isod i wybod pa lyfrau sydd wedi cyrraedd …

Sgwrs Estynedig Gyda Annes Glynn

Annes Glynn

Dyma Annes Glynn, un o feirniaid Llyfr y Flwyddyn eleni, yn trafod y naw llyfr Cymraeg sydd ar y rhestr fer, ac yn egluro pam eu bod wedi apelio at …

Darlleniadau Llyfr Y Flwyddyn 2015

Llyfr y Flwyddyn 2015

Dyma flas ar gynnwys y llyfrau sydd ar restr fer Llyfr Y Flwyddyn 2015

Cyhoeddi Rhestr Fer Llyfr Y Flwyddyn 2015

Llyfr y Flwyddyn 2015

Cyhoeddi Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2015 – Annes Glynn ac Alex Clark , dau o’r beirniaid, sy’n ymuno hefo Lisa Gwilym i ddatgelu pa naw llyfr – tri llyfr …

Dylan Thomas v R.S Thomas : Pleidleisiwch Yma

thomas v thomas

Chi’n barod am ffeit? Yn barod i roi bet ar un o’r beirdd? Nos Sul yma am 9 ar S4C (Hydref 26ain) mae yna ornest pwysau trwm. Dylan Thomas v …

Dylan Thomas v RS Thomas : Brwydr Y Beirdd

Thomas v Thomas

Yng nghanol dathliadau canmlwyddiant geni Dylan Thomas ydi’r bardd arall mawr o Gymru yn cael ei anghofio? Llynedd oedd canmlwyddiant R.S Thomas ond chafodd e ddim hanner y sylw! Yr …

Thomas v Thomas

Thomas V Thomas

Chi’n barod am ffeit?  Achos dyna yw hi yn y bôn. Rhaglen lle y bydd dau o’n beirdd mwya o Gymru yn mynd ben ben â’i gilydd. Y beirdd mwya …

Podlediad : Festival Number Six

podcast

Gwion Hallam fuodd yn sgwrsio gyda phump arall fuodd yn yr ŵyl dros y penwythnos diwethaf – Siwan Haf, Iestyn Lloyd, Daniel Parry Evans, Llŷr ab Alwyn ac Osian Howells. …