Thomas V Thomas

Thomas v Thomas

Mwy o’r Babell Lên

Mwy o'r Babell Lên

O ddiwedd Awst tan ddiwedd Mis Medi bydd cyfle i wylwyr S4C fwynhau uchafbwyntiau estynedig o Babell Lên Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy. Mewn cyfres o chwech rhaglen awr o hyd, […]

Enillwyr Llyfr Y Flwyddyn 2016

LLYF16

Llongyfarchiadau mawr i’r holl enillwyr, ac i drefnwyr y noson. Y cam nesaf ydi mynd ati i ddarllen y llyfrau! Os ydach chi’n methu penderfynu pa lyfr, neu lyfrau, i […]

Rhestr Fer Llyfr Y Flwyddyn 2016

LLYF16

Rydym yn falch o gael cefnogi cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn eto eleni, gan gychwyn trwy gyhoeddi’r Rhestr Fer. Mae’r llyfrau wedi cael eu rhannu’r dri categori – Gwobr Farddoniaeth Prifysgol […]

Darlleniadau Llyfr Y Flwyddyn 2016

Llyfr y Flwyddyn 2016

Dyma flas ar gynnwys y llyfrau sydd ar restr fer Llyfr Y Flwyddyn 2016

Pethe – Y Babell Lên 2015

Pabell Lên

O ganol Awst tan ddiwedd Mis Medi bydd cyfle i wylwyr S4C fwynhau rhai o uchafbwyntiau Pabell Lên Eisteddfod Genedlaethol Sir Drefaldwyn. Mewn cyfres o 6 rhaglen awr o hyd, […]

Enillwyr Llyfr Y Flwyddyn 2015

Llyfr y Flwyddyn 2015

Mae pawb yn gwybod erbyn hyn pwy enillodd y gwobrau yn noson Llyfr y Flwyddyn yn Galeri, Caernarfon wythnos diwethaf. Llongyfarchiadau mawr i’r holl enillwyr, ac i drefnwyr y noson. […]

Llyfr Y Flwyddyn 2015

Llyfr y Flwyddyn 2015

Rydym yn falch iawn o fod wedi cyhoeddi rhestr fer cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2015 yma ar wefan ‘Pethe’. Gweler y rhestr isod i wybod pa lyfrau sydd wedi cyrraedd […]

Sgwrs Estynedig Gyda Annes Glynn

Annes Glynn

Dyma Annes Glynn, un o feirniaid Llyfr y Flwyddyn eleni, yn trafod y naw llyfr Cymraeg sydd ar y rhestr fer, ac yn egluro pam eu bod wedi apelio at […]

Darlleniadau Llyfr Y Flwyddyn 2015

Llyfr y Flwyddyn 2015

Dyma flas ar gynnwys y llyfrau sydd ar restr fer Llyfr Y Flwyddyn 2015

Cyhoeddi Rhestr Fer Llyfr Y Flwyddyn 2015

Llyfr y Flwyddyn 2015

Cyhoeddi Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2015 – Annes Glynn ac Alex Clark , dau o’r beirniaid, sy’n ymuno hefo Lisa Gwilym i ddatgelu pa naw llyfr – tri llyfr […]