Y GYFRES

Un dyn, un iaith, un sialens. Y Bardd Ifor ap Glyn sydd yn ymgymryd a'r her o deithio Cymru - a thu hwnt, gan wneud 'Popeth yn Gymraeg'. Ond a fydd ei daith yn llwyddiannus yn eich ardal chi tybed?

TAITH IFOR

map of wales showing where Ifor is this week
Aberystwyth - a diwedd y daith i Ifor. Dros yr wythnos ddiwethaf rydym wedi ei weld yn ymdrechu i wneud 'Popeth yn Gymraeg' ar hyd a lled Cymru. Bellach, mae'n bryd iddo drosglwyddo'r awenau i'w wirfoddolwyr, er mwyn lledaenu'r neges o ddefnyddio'r Gymraeg yn gyntaf bob amser.

Penderfyna gynnal arbrawf yn y dref ger y lli...mwy

SGWRSIO AG IFOR

Bu sgwrs fyw ag Ifor ap Glyn yn ystod y gyfres. Cliciwch yma i ddarllen y sgwrs

BLOG IFOR

llun o IforDyma ddyddiadur Ifor o'i daith trwy Gymru. Ymunwch drwy bostio'ch sylwadau neu gwestiynau yma. Nid yw S4C yn gyfrifol am y cynnwys yma.

PAM?

"Mae hi’n anodd dweud lle’n union y dechreuodd y syniad ar gyfer yr arbrawf yma – nôl yn Llundain pan o’n i’n tyfu i fyny am wn i!" Ifor ap Glyn...mwy