Cyflwyniad

Pwrpas y safle hwn yw cynnig ffordd hwylus o roi gwybodaeth i'r sector sy'n cynhyrchu cynnwys i S4C am unrhywbeth allai fod o help iddyn nhw yn y broses o gynhyrchu.

Mae yma wybodaeth am y strategaeth cynnwys, cynlluniau ac anghenion tymor byr a thymor canol, prosesau tendr ynghyd â pholisïau a chanllawiau perthnasol.

Byddwn yn croesawu eich ymateb ynglyn â defnyddioldeb a gwerth y safle, ynghyd ag awgrymiadau ynglyn â sut y gellir ei wneud yn arf mwy defnyddiol fyth.