IONA JONES YW PRIF WEITHREDWR NEWYDD S4C

31-Mai-2005

Mae Iona Jones, Cyfarwyddwr Rhaglenni S4C, wedi ei phenodi yn Brif Weithredwr newydd y Sianel.

Bydd Iona yn cymryd yr awenau oddi wrth Huw Jones, sy'n gadael S4C ddiwedd eleni ar l bron 12 mlynedd yn ei swydd. Hi yw'r ferch gyntaf i'w phenodi'n Brif Weithredwr S4C a'r pedwerydd yn unig yn hanes y Sianel, a sefydlwyd ym 1982.

Dechreuodd Iona, sy'n 41 oed, ei gyrfa ym myd darlledu fel newyddiadurwr gyda BBC Cymru, gan ddod yn olygydd Taro Naw a Newyddion yn ddiweddarach, y ddwy yn cael eu cynhyrchu gan y BBC i S4C.

Ymunodd Iona ag S4C gyntaf oll ym 1995 fel Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol. Symudodd i ITV Wales yn 2000, lle cynrychiolodd holl gwmnau rhanbarthol Carlton ledled y DG mewn perthynas 'r Ddeddf Ddarlledu a materion strategol eraill.

Dychwelodd Iona i S4C ym mis Medi 2003 fel Cyfarwyddwr Rhaglenni, gan ailstrwythuro'r adran rhaglenni a dyfeisio a rhoi ar waith strategaeth rhaglenni fentrus sy'n gosod pwyslais ar ragoriaeth greadigol.

Penodwyd Iona mewn cystadleuaeth agored gan Gadeirydd ac Awdurdod S4C. Meddai Elan Closs Stephens, Cadeirydd S4C, "Mae gan Iona yr union weledigaeth greadigol a gallu strategol sydd eu hangen i arwain y Sianel i'r dyfodol digidol.

"Mae ganddi brofiad a llwyddiannau disglair yn y byd darlledu ac yn ei swydd bresennol mae Iona wedi ennill parch y sector gynhyrchu annibynnol yn ogystal phartneriaid eraill.

"Edrychwn ymlaen at ddyfodol cyffrous a blaengar i'r Sianel o dan ei harweinyddiaeth."

Meddai Iona Jones, "Braint ac anrhydedd yw cael bod yn Brif Weithredwr nesaf S4C ac i arwain y Sianel i'r oes ddigidol. Mae newidiadau eisoes ar droed yn S4C ac yn y sector gynhyrchu ac rwy'n hyderus y bydd ein partneriaeth gyda phawb sydd ag uchelgais ar gyfer y Sianel yn esgor ar lwyddiant er budd ein gwylwyr a'r diwydiannau creadigol yng Nghymru."

Ganed Iona yn Hwlffordd, Sir Benfro, ac fe'i magwyd yn Llanbedr Pont Steffan cyn symud gyda'i theulu i Gaerdydd yn chwech oed. Mynychodd Ysgol Gymraeg Bryntaf ac Ysgol Gyfun Llanhari cyn astudio Hanes Economaidd a Chymdeithasol ym Mhrifysgol Exeter. Cwblhaodd Ddiploma l-raddedig mewn Newyddiaduraeth yng Nghanolfan Newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd. Mae Iona yn briod ac yn fam i dri o blant.