Or Galon - Gwahoddiad i gyflwyno syniadau

28-Hyd-2009

Gwahoddiad i gyflwyno syniadau drwyr wefan gynhyrchu

28 Hydref 2009

Bydd cyfres Or Galon yn l ar S4C yn gynnar yn 2010. Mae nifer o raglenni ar waith ond rydym yn gwahodd cynhyrchwyr i anfon rhagor o syniadau am raglenni drwyr wefan cynhyrchu. Dylair rhain fod yn syniadau dogfen hanner awr na chynhigiwyd i ni or blaen. Noder nad tendr mor broses hon ac fe fydd y syniadau yn cael eu hystyried fel rhan or drefn gomisiynu arferol, dan y penawd Ffeithiol. Bwriadwn gomisiynu dwy raglen drwyr broses hon.

Dylai pob cynnig gyrraedd gwefan S4C erbyn 12:00 canol dydd, Mawrth 10 Tachwedd 2009. O symud i gomisiwn gydag unrhyw raglen newydd bydd rhaid ei chyfleu cyn diwedd mis Ionawr 2010.

Bydd cost y rhaglenni yn unol thariff Ff2, sef rhwng 40,000 a 80,000 yr awr. Mae ochr isaf y tariff yn adlewyrchu cost sylfaenol y rhaglen gyda thariff uwch o fewn yr ystod yn adlewyrchu unrhyw ofynion arbennig o fewn y rhaglen e.e. cost talent, lleoliad ac yn y blaen. Gofynnir i chi nodi amcan bris fel rhan och cynnig gan nodi yn fras, os ywr pris yn uwch nag ystod isaf y tariff, pa elfennau syn cyfrannu at hyn.
Byddwn yn hysbysu cwmnau fod gennym ddiddordeb mewn trafod y syniadau ymhellach cyn dydd Mawrth 17 Tachwedd 2009.
Cedwir yr hawl i beidio chomisiynu unrhyw un or cynigion a ddaw i law.