Iona Jones - Dim Tribiwnlys

03-Chwe-2011

Mae cyfreithwyr S4C wedi cyhoeddi datganiad ir Wasg neithiwr ynglŷn bwriad Iona Jones y cyn Brf Weithredwr i beidio mynd a S4C i dribiwnlys.
Dymar datganiad:
Maer partion yn cyhoeddi eu bod wedi dod i gytundeb mewn perthynas a hawliadau Iona Jones gerbron y Tribiwnlys Cyflogaeth ac mae pawb yn falch or canlyniad.
Ni fydd fy nghleient S4C yn gwneud unrhyw sylw pellach mewn perthynas r mater hwn.