S4C yn cyhoeddi Adroddiad Shortridge ar lywodraethiant corfforaethol

11-Chwe-2011

Annwyl Gydweithwyr

Mae adroddiad Syr Jon Shortridge am S4C wedi cael ei gyhoeddi prynhawn yma. Mae Syr Jon wedi bod yn adolygu sut mae S4C yn cael ei rhedeg ar berthynas rhwng yr Awdurdod ar Tm Rheoli. Maer adroddiad yn feirniadol am rai o brosesau llywodraethiant y Sianel yn y gorffennol ac yn gwneud nifer o argymhellion er mwyn gosod S4C mewn sefyllfa gadarn ar gyfer y dyfodol. Maer Awdurdod ar Tm Rheoli eisoes wedi gwneud nifer o newidiadau allweddol.

Adroddiad o Lywodraethiant Corfforaethol