S4C yn cynnal digwyddiad i gynhyrchwyr annibynnol

18-Chwe-2011

Annwyl gydweithwyr,

Yn ein cyfarfod yn Llandrindod ‘nol ym mis Awst fe addewais drefnu sesiwn drafod arall, felly hoffwn eich gwahodd i ddiwrnod o drafodaeth a gweithdai yng Ngwesty'r Metropole, Llandrindod ar Ddydd Sul, 6ed o Fawrth rhwng 10am a 4pm.

Mae llawer wedi digwydd ers i ni gyfarfod y tro diwethaf a nod y diwrnod yw i drafod y syniadau diweddaraf ynglyn a’r ffordd ymlaen wrth i ni ystyried cynlluniau ar gyfer 2012 a thu hwnt. Rwyf yn awyddus i gael cynrychiolaeth eang ond byddwn yn ddiolchgar petaech yn cyfyngu’r niferoedd i ddim mwy na dau berson ar ran bob cwmni.

Wnewch chi os gwelwch yn dda gadarnhau eich presenoldeb gyda Gwydion Lyn ar 029 2074 1452 neu gwydion.lyn@s4c.co.uk.

Edrychaf ymlaen i’ch cyfarfod eto.

Arwel Ellis Owen
Prif Weithredwr