S4C yn cynnal diwrnod ir cynhyrchwyr annibynnol

03-Maw-2011

Bydd S4C yn cynnal diwrnod ymgynghorol gydar cynhyrchwyr teledu annibynnol yn Llandrindod ddydd Sul 6 Mawrth.

Nod yr achlysur yw rhannu gweledigaeth S4C ynglŷn ag egwyddorion a strwythur darlledur Sianel o 2012 ymlaen. Bydd y diwrnod hefyd yn rhoi cyfle i gynhyrchwyr a TAC - Teledwyr Annibynnol Cymru - gynnig eu syniadau au sylwadau ir Sianel.

Bydd S4C yn cyflwyno gwahanol fodelau ar gyfer darlledu ir dyfodol a bydd pythefnos wedyn i gynhyrchwyr gynnig awgrymiadau pellach.

Diwedd