STORI SERCH, STORI GUDD - O RANNAU NEWYDD O GWMDERI

Cyfres ddrama newydd oedd PYC - cyfres aml-blatfform ar-lein yn seiliedig ar rai o gymeriadau'r opera sebon boblogaidd, Pobol y Cwm. Roedd y straeon yn fwy pigog na rhai'r gyfres deledu, ac yn cynnig profiad gwahanol i'r gwylwyr, tra'n sefyll ar eu traed eu hunain, heb amharu ar lif y gyfres deledu.

Roedd PYC yn brosiect ar y cyd rhwng S4C a BBC Cymru Wales. Cyhoeddwyd pum pennod fer o PYC ar y wefan hon, a bu'r penodau ar gael i'w gwylio yma rhwng 8 a 26 Ebrill.

Mae cystadleuaeth PYC nawr ar gau. Diolch i chi gyd am gystadlu. Byddwn yn cyhoeddi'r enillydd yn fuan.

Llwytho...
alertRhybudd cynnwys

Mae'r penodau yma yn cynnwys rhai golygfeydd treisgar ac o natur rywiol all achosi pryder i rai gwylwyr.

Wyt ti'n hŷn nag 18?

Ydw, rwy'n hŷn nag 18

Na, dwi'n iau nag 18