Neidio at y cynnwys

S4C

Cwpan Cymru S4CRheolau Pencampwriaeth 2013

Gorffennaf 13eg cynhelir Rhagrasys a Ras Derfynol Cwpan Cymru ar yr un diwrnod ar drac Tairgwaith

Cyfres yw Cwpan Cymru S4C sy`n agored i rasys ar gyfer ceffylau graddau 2-5

Cyfyngir myndiad i berchnogion, hyfforddwyr a gyrwyr sydd wedi bod yn aelodau o’r WWHRA neu NWSA, neu unrhyw gymdeithas Ceffylau Standardbred Cymreig a gydnabyddir gan y BHRC.
Er mwyn bod yn llawn gymwys rhaid i bob ceffyl sy’n cofrestru gadw at y ddau gymal isod;
Unai’r Perchennog neu Hyfforddwr yn aelod o’r WWHRA neu NWSA, neu unrhyw gymdeithas Ceffylau Standardbred Cymreig a gydnabyddir gan y BHRC, ers cyn Mehefin 1 2013
Gyrwyr;
Gyrwyr Dosbarth A yn aelodau o’r WWHRA neu NWSA, neu unrhyw gymdeithas Ceffylau Standardbred Cymreig a gydnabyddir gan y BHRC, ers cyn Mehefin 1 2013
Gyrwyr Dosbarth B/C yn aelodau cyfredol o’r cymdeithasau a nodir uchod

Cyhoeddir pa geffylau fydd yn gymwys I rhedeg yn y Ras Derfynol ar y diwrnod – fe`u dewisir o blith y ceffylau fydd wedi rhedeg yn y rhagrasys gyda`r nifer o bob rhagras yn ddibynnol ar y y nifer o rhagrasys a gynhelir.

Bydd Ras Derfynol y Bencampwriaeth yn cael ei rhedeg fel Ras Agored, dros filltir o hyd gyda safleoedd ar y giât yn cael eu tynnu allan o het ar y noson.

RHAGRASYS Cyfanswm y Gwobrau Ariannol ar gyfer pob rhagras fydd £300 wedi ei rannu fel a ganlyn;
1af - £200
2il - £60
3ydd - £40
Cost mynediad £35

RAS DERFYNOL Cyfanswm y Gwobrau Ariannol ar gyfer y Ras Derfynol fydd £1000 wedi ei rannu fel a ganlyn
1af 70% (£700)
2il 15% (£150)
3ydd 10% (£100)
4ydd 5% (£50)
Nid oes cost mynediad ychwanegol ar gyfer Ras Derfynol y Bencampwriaeth

Ym mhob achos, bydd rheolau`r trac a phenderfyniad Cadeirydd Stiwardiaid y Trac yn derfynol.

Cedwir yr hawl i newid rheolau mewn amgylchiadau tu hwnt i'r cyffredin (na fedrir eu rhagweld.)

© 2011 S4C
O Gymru / Made in Wales