Neidio at y cynnwys

S4C

Straeon o'r Stablau

Detholiad o fideos atodol yn dangos y gwaith tu ol i'r llen o glôs yr hyfforddwyr i gyfarfodydd ychwanegol na ddangosir ar gyfres Rasus.Tymor 2010

Thum

Dai dros y blynyddoedd

Gwylio'r fideo

Thum

Mynd drot Dot - Hywel Davies

Gwylio'r fideo

Thum

Tripiau Tramor

Gwylio'r fideo

Thum

Mynd drot Dot - Neville Thomas

Gwylio'r fideo

Thum

Rasio yn Ffoslas

Gwylio'r fideo

Thum

Arwethiant Harrisburg

Gwylio'r fideo

Thum

Cyplau Tairgwaith

Gwylio'r fideo

Thum

Proffil David John

Gwylio'r fideo

Thum

Proffil Keith Thomas

Gwylio'r fideo

© 2011 S4C
O Gymru / Made in Wales