RowndaRownd

Iola Gregory

Nain teulu Michelle01

Trist ofnadwy oedd clywed am farwolaeth un annwyl iawn o’n cast ni yma ar Rownd a Rownd – Iola Gregory. Ymunodd â’r gyfres ddeunaw mlynedd yn ôl fel Madam Serena ond fel Nain ‘roedd hi’n cael ei hadnabod – hyd yn oed gan y cast nad oedd hi’n nain iddyn nhw! Dros y blynyddoedd fe welodd blant a phobol ifanc yn mynd a dod yn y gyfres ac roedd Iola wastad yn help mawr iddyn nhw – yn amyneddgar a charedig ac wastad yn barod ei chyngor o’r profiad helaeth oedd ganddi. Roedd Iola ei hun yn ifanc ei meddwl – yn agored a rhyddfrydig ei hagwedd at bawb a phopeth. Roedd ystod ei chymeriadu a’i hactio’n eang a hynod gredadwy ac roedd hynny’n gwneud ein gwaith ni yma fel storiwyr a chyfarwyddwyr yn hawdd iawn.

Bydd chwith mawr yma heb ‘Nain’ Rownd a Rownd ond yn fwy chwith o lawer ar ôl ‘Nain iawn Llandwrog’. Cofion annwyl at y teulu i gyd oddi wrth bawb yma yn Rownd a Rownd yn gast a chriw.

S4C yn talu teyrnged i’r actor Iola Gregory