RowndaRownd

Diweddaraf Nos Iau

Caiff Vince sioc fawr o ddarganfod bod Sophie wedi symud i fyw at Cathryn, … Gwylio nawr

Nesaf Nos Fawrth, 7.00

Pennod 43 Rhagor

Holi Iestyn Arwel

iestyn

Aethom ni i gael sgwrs sydyn â’r actor Iestyn Arwel ynglŷn â’i rôl newydd fel David!

Newydd-ddyfodiad Cilbedlam

david_35

Dim ond ‘chydig wythnosau sydd wedi bod ers i Ron gyrraedd yn annisgwyl ar stepen drws y Ks. A dim ond ychydig wythnosau yn ddiweddarach y cyrhaeddodd Carys strydoedd Cilbeldam. Bellach, mae dyfodiad diweddaraf y dref wedi cyrraedd ac mae’n siŵr o achosi dipyn o densiwn ymysg rhai o’r trigolion!

Dewch i wybod mwy am David yma.

Pwy ydi Carys?

carys_iolo_32

Cwta fis sydd wedi bod ers i Ron lanio’n annisgwyl yng Nglanrafon a rŵan mae ’na ymwelydd newydd! Dewch i wybod mwy am bwy yw Carys yma.