RowndaRownd

Diweddaraf Nos Iau

Mae’n amlwg bod Cathryn wedi gwneud ei gwaith cartref ac mae’n llwyddo i gael … Gwylio nawr

Nesaf Nos Fory, 6.30

Pennod 55 Rhagor

Ras Cyfnewid am Fywyd

tim-rar

Bu oddeutu 300 o bobl yn cerdded trac rhedeg Treborth drwy nos Sadwrn, 20fed Mehefin, i godi arian at elusen ymchwil i gancr Cancer Research UK. Mae dros £41,000 wedi ei gasglu hyd yn hyn.

Diolch i bawb gefnogodd tîm RaR, yn y cyngerdd yn Galeri nôl ym mis Chwefror, ac yn ystod y Relay ei hun.

Mae dal modd cyfrannu at yr achos drwy glicio JustGiving

Holi Iestyn Arwel

iestyn

Aethom ni i gael sgwrs sydyn â’r actor Iestyn Arwel ynglŷn â’i rôl newydd fel David!

Newydd-ddyfodiad Cilbedlam

david_35

Dim ond ‘chydig wythnosau sydd wedi bod ers i Ron gyrraedd yn annisgwyl ar stepen drws y Ks. A dim ond ychydig wythnosau yn ddiweddarach y cyrhaeddodd Carys strydoedd Cilbeldam. Bellach, mae dyfodiad diweddaraf y dref wedi cyrraedd ac mae’n siŵr o achosi dipyn o densiwn ymysg rhai o’r trigolion!

Dewch i wybod mwy am David yma.