RowndaRownd

Playlist: Series 16, Episode 43

Disgyn- Cyrion
Tan ar Fynydd Cennin- Bryn Fon
Esgyrn Glan- Mr Huw
Rheda Am Dy Fywyd- Y Bandana
Allwedd- Brigyn
Ffeindia Fi- Einir Dafydd
Gwyn Dy Fyd- Sibrydion
Fi Fawr- Al Lewis a’r Band
Llygad y Ffynon- Gwibdaith Hen Fran
Coelio’r Clwydda- Sibrydion

Playlist: Series 16, Episode 42

Fan Hyn — Arwel Gruffudd
Tro ar ôl Tro — Daniel Lloyd a Mr Pinc
Paneidiwch — y Diwygiad
Califfornia — Gareth Philips
Difaterwch — Mattoidz
Fel Storm — Lleuwen Steffan
Petha Bach — Mr Huw
Be Di Be — MC Mabon
Eira — Alun Tan Lan
Rhedeg — Swci Boscawen
Symud Ymlaen — Sarah Louise
Nid Llwynog Oedd yr Haul — Geraint Løvgreen
Dala Fe Nol — Fflur Dafydd a’r Barf
Canu Haleliwia — Gareth Phillips
Sunshine Dan — Mim Twm Llai
Heno — Rhian Mostyn

Playlist: Series 16, Episode 41

Gwlith y Wawr – Arwel Gruffudd
Clywais i – Gwilym Morus
Yr Unig Beth Dwi Isho – Y Bandana
Symud Ymlaen – Sarah Louise
Swci – Swci Boscawen
Bore Sadwrn – Lleuwen Steffan
Gymaint – Alun Tan Lan
Difaterwch – Mattoidz
Nagazaki – Masters in France
Dal Dy Dir – Geraint Jarman
Wyt Ti Yna? – Lleuwen Steffan
Fyswn i Fysa Ti – Brigyn
Os Ti’n Ffosil – Eitha Tal Ffranco
Byw i’r Funud – Dyfrig Evans

Playlist: Series 16, Episode 40

Brith Atgofion – Nathan Williams
Sibrydion ar y Gwynt – Einir Dafydd
Dy Natur Di – Estella
Helsinki – Fflur Dafydd a’r Barf
Dyddiau Da – Drymbago
Shwgwr – Swci Boscawen
Coda Dy Ffon – Maharishi
Gwynt a Glaw – MC Mabon
Nagazaki – Masters in France
Ansicr – Y Rei
Dysgu (Acwstig) – Frizbee
Can y Tân – y Bandana
Cwmorthin – Mim Twm Llai
Salsa Talsarna – Derwyddon Dr Gonzo

Playlist: Series 16, Episode 39

Ffeindia Fi – Einir Dafydd
Werth y Byd – Dyfrig Evans
Fi Fawr – Al Lewis a’r Band
Yn y Nos – Masters in France
Un Ffordd Mas – Fflur Dafydd a’r Barf
Symud Ymlaen – Sarah Louise
Tybed Be Ddaw – Al Lewis a’r Band
Dechrau Amau – Al Lewis a’r Band
Straeon y Cymdogion – Mim Twm Llai
Y Gwir yn Erbyn y Byd – Vates
Fel Hyn Am Byth – Yr Ods
Deli Shelley – Maharishi
Harbwr Diogel – Elin Fflur a’r Moniars
Dros Foroedd Gwyllt – Celt