RowndaRownd

Latest Thursday

Kay and Meical just can’t seem to agree about Ron, and Ken suggests they both … Watch now

Next Tonight, 7.30

Mae’r dirgelwch am Ron yn parhau a mae Meical yn teimlo’n rhwystredig, yn enwedig … More

Playlist: Series 15, Episode 38–39

Episode 38

Iwcs a’r Band: Plant y Byd

Einir Dafydd: Ti Oedd Yr Un

Sibrydion: Coelio’r Clwydda

Derwyddon Dr Gonzo: Llacia Dy Drons

Tony ac Aloma: Caffi Gaerwen

Cyrion: Disgyn

Sibrydion: Simsalabim

Baswca: Bwyta a Haul Mewn un Peth

Drymbago: Trac Enaid

Al Lewis a’r Band: Trywydd Iawn

Nathan Williams: Brith Atgofion

Tony ac Aloma: Mae Gen i Gariad

Alun Tan Lan: Glaw

Gwibdaith hen Frân: Ivamo

Episode 39

Euros Childs: Warrior

Euros Childs: Twll yn yr Awyr

Big Leaves: Seithenyn

Sarah Louise: Amser Dy Fywyd

Celt: Dwi’n Amau Dim

Elfed Morgan Morris: Down Ynghyd

Swci Boscawen: Rhedeg

Rocyn: Sosej, Bîns a Chips

Swci Boscawen: Gweld Ti Rownd

Sarah Louse: Tir Na-Nog

Sibrydion: Clywch! Clywch!

Mim Twm Llai: Da-Da Sur

Dyfrig Evans: Byw i’r Funud

Cate Le Bon: Oh Am Gariad

Playlist: Series 15, Episode 36–37

Episode 36

Al Lewis a’r Band: Trywydd Iawn

Fflur Dafydd: Sa Fan ‘Na

Hefin Huws: Hapus

Vates: Y Gwir yn Erbyn y Byd

Sirydion: Coelio’r Clwydda

Yr Ods: Ffordd Ti’n Troi Dy Lygaid

Drymbago: Be Sy Cariad?

Geraint Jarman a’r Cynganeddwyr: Rhywbeth Bach

Frizbee: Awr

Frizbee: Bien Venue

Gwibdaith Hen Frân: Coffi Du

Dylan a Neil: Benidorm Palas

Sibrydion: Gwyn Dy Fyd

Cate Le Bon: Byw Heb Farw

Meic Stevens: Disgwyl Rhywbeth Gwell i Ddod

Episode 37

Derwyddon Dr Gonzo:salsa Talsarna

Bryn Fôn: Tân Ar Fynydd Cennin

Sibrydion: Gwyn Dy Fyd

Hanner Pei: Blodau

Crys: Pendoncwyr

Caryl Parry Jones: Hwylio Drwy’r Nen

Maffia Mr huws: Reggae Racs

Bob Delyn a’r Ebillion: Y Chwedl Hon

Kentucky AFC: 11

Mim Twm Llai: Straeon y Cymdogion

Euros Childs: Siwgr, Siwgr, Siwgr

Yr Ods: Fel Hyn Am Byth

Alun Tan Lan: Tywod

Playlist: Series 15, Episode 34–35

Episode 34

Gwibdaith Hen Frân: Chdi a Fi

Bryn Fôn: Tân ar Fynydd Cennin

Einir Dafydd: Sibrydion ar y Gwynt

Martyn Rowlands: Fy Nghariad

Sibrydion: Clywch! Clywch!

Iwcs a’r Band: Cwmwl o Gwch

Mr Huw: Llond Lle o Hwrs a Lladron

Maffia Mr Huws: Ffrindia

Anweledig: Byw

Mr Huw: Twll Gogoniant

Daniel Lloyd a Mr Pinc: Tro ar ôl Tro

Derwyddon Dr Gonzo: Llacia Dy Drôns

Geraint Jarman: Siglo ar y Siglen

Episode 35

Al Lewis a’r Band: Lle Hoffwn Fod

Derwyddon Dr Gonzo: Shampw

Mr Huw: Twll Gogoniant

John ac ALun: Giatiau Graceland

Celt: Dwi’n Amau Dim

Trwynau Coch: Pan Fo Cyrff yn Cwrdd

Skep: Yyh? (Remics)

Frizbee: Awr

Playlist: Series 15, Episode 32–33

Episode 32

Caryl Parry Jones: ’Rioed Wedi Gwneud Hyn o’r Blaen

Daniel Lloyd a Mr Pinc: Goleuadau Llundain

Y Cyrff: Cadwyni

Hogia Llandegai: Ar Lannau’r Afon

Yr Ods: Fel Hyn Am Byth

Dafydd Iwan ac Edward: I Mewn i’r Arch a Nhw

Swci Boscawen: Gweld Ti Rownd

Frizbee: Creaduriaid Nosol

Alun Tan Lan: Tywod

Episode 33

Iwcs a’r Band: Braf Di Bod Yn Braf

Dylan a Neil: Dawns y Village Hall

Sibrydion: Twll y Mwg

Edward H: Ysbryd y Nos

Y Rei: Arswyd Pen Syrcas

Martyn Rowlands: Fy Nghariad

Frizbee: Pres Pwerus

Swci Boscawen: Rhedeg

Yr Anrhefn: Rhedeg i Baris

Bob Delyn a’r Ebillion: Ffair Y Bala

Swci Boscawen: Rhedeg

Gwibdaith Hen Frân: Yr Un Hen Stori

Chouchen: Tocyn Parcio

Gwibdaith Hen Frân: Nicars Mam Glyn

Martyn Rowlands: Digwyddiad Annisgwyl

Gogz: Dweud y Bydd On Iawn

Dyfrig Evans: Gwas y Diafol

Alun Tan Lan: Tywod