RowndaRownd

Playlist: Series 16, Episode 28

Parcia Dy Gar yn Fama – MC Mabon
Ti Oedd yr Un – Einir Dafydd
Boi o Balesteina – Anweledig
Dolur Gwddw – Topper
Sgwd Dy Bres – Mr Huw
Tomi yn y Goedwig – Derwyddon Dr Gonzo
Wedi’r Cyfan – Brigyn
Crwydro – Frizbee
Dala Fe Nol – Fflur Dafydd a’r Barf
Couture C’ching – Swci Boscawen
Mitsubishi – Y Rei
Hanes Eldon Terrace – Daniel Lloyd a Mr Pinc

Playlist: Series 16, Episode 27

Seren – Brigyn
Rhywbeth Bach – Geraint Jarman a’r Cynganeddwyr
Garej Paradwys – Ail Symudiad
Un Funud Fach – Bryn Fon
Morgi Mawr Gwyn – Mr Huw
Can You Feel My Soul – Mr Huw
Cofio Chdi o’r Ysgol – Yr Ods
Llawr Mawr Pren (Hardwood Floor) – Iona ac Andy
Colli Cyfle – Y Promatics
Genod Droog Theme – Genod Droog
Defaid William Morgan – Hogia Llandegai
Twll y Mwg – Sibrydion
Bwyta a Haul Mewn Un Peth Symudol – Baswca
Castell y Bere – Plethyn
Dechrau Amau – Al Lewis a’r Band

Playlist: Series 16, Episode 26

Doed a Ddel – Al Lewis a’r Band
Tro ar ôl Tro – Daniel Lloyd a Mr Pinc
Cofio Chdi o’r Ysgol – Yr Ods
Y Bêl yn Rowlio – Yr Ods
Ynys Prydferthwch – Ail Symudiad
Avalanche – Cyrion
Oh Am Gariad – Cate Le Bon
Dros Foroedd Gwyllt – Celt
Cwrw Noson Gynt – John ac Alun
Seisnigeiddio – Y Promatics
Gwenyn – Al Lewis a’r Band Gyda Meic Stevens
Plant y Tonnau – Alun Tan Lan

Playlist: Series 16, Episode 25

Cos Chi Di’r Hogan Ora yn y Byd – Mim Twm Llai
Paid Troi Dy Gefn – Elin Fflur
Werth y Byd – Arwel Gruffudd
Clywais I – Gwilym Morus
Be Ti’n Neud – Mattoidz
Fel Hyn Am Byth – Yr Ods
Gwas y Diafol – Dyfrig Evans
Twyllo’r Twyllwr – Mr Huw
Milgi – Masters in France
Gwlith y Wawr – Arwel Gruffudd
Draw Dros y Tonnau – Tich Gwilym/Paula Gardiner/Stephen Rees
Ar Ddisberod – Gwilym Morus

Playlist: Series 16, Episode 24

Cos Chi Di’r Hogan Ora yn y Byd – Mim Twm Llai
Ydio’n Deg – Elin Fflur
Boddi Wrth y Lan – Quidest
Rhedeg – Swci Boscawen
Coffi Du – Gwibdaith Hen Fran
Allwedd – Brigyn
Iechyd Da – Kentucky AFC
Tro ar ôl Tro – Daniel Lloyd a Mr Pinc
Clywais I – Gwilym Morus
Lle Fyse Ti – Gwilym Morus
Yn yr Haf – Frizbee
Cwmwl o Gwch – Iwan Roberts (Iwcs)
Hel Clex – Sibrydion
Ci Tawel Sy’n Cnoi – Kentucky Afc
Wedi’r Cyfan – Brigyn