Y Clwb Rygbi Rhyngwladol

Shane Williams

Dydd Iau, 26 Ion 2012, 10:13

Shane Williams

Gareth Roberts yn croesawu Shane i’w dîm rhyngwladol

Y Clwb Rygbi Rhyngwladol: Iwerddon v Cymru
Dydd Sul 5 Chwefror 14:15
Y Clwb Rygbi – Cymru v Yr Alban (Dan 20)
Nos Wener 10 Chwefror 19:15

Fe fydd yr asgellwr rygbi disglair Shane Williams yn ymuno â thîm cyflwyno Y Clwb Rygbi Rhyngwladol ar gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad ar S4C.

Fe fydd y dewin bach o Gwm Aman yn ymuno â thîm sy’n cynnwys chwech cyn chwaraewr rhyngwladol, y prif sylwebydd Huw Llywelyn Davies, y gohebydd ar yr ystlys Dot Davies a’r prif gyflwynydd Gareth Roberts ar gyfer cynhyrchiad BBC Cymru, Y Clwb Rygbi Rhyngwladol. Bydd y gêm gyntaf yn erbyn Iwerddon yn Stadiwm Aviva, Dulyn ddydd Sul, 5 Chwefror.

Yn ogystal â darlledu holl gemau Cymru yn fyw, fe fydd S4C yn dangos dwy o gemau Dan 20 Cymru, gan gynnwys Cymru v Yr Alban o Barc Eirias, Bae Colwyn nos Wener, 10 Chwefror.

Mae Shane yn ymuno â chwaraewyr rhyngwladol fel Gwyn Jones, Gareth Edwards, Brynmor Williams, Derwyn Jones, Nicky Robinson, Dafydd Jones ar gyfer y Bencampwriaeth sy’n para hyd Sadwrn, 17 Mawrth 2012.

“Doedd pobl ddim wedi disgwyl gweld Shane Williams ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad – ond rŵan mae’n cael ei gap cynta’ hefo ni ar Y Clwb Rygbi Rhyngwladol. Fel maen nhw’n dweud yn Star Wars, Welcome to the Dark Side, Shane!” meddai’r cyflwynydd Gareth Roberts.

“Mae record Shane yn dweud y cyfan amdano. Mae gan y Clwb Rygbi Rhyngwladol dîm cryf iawn o sylwebwyr sy’n cynnwys Gareth Edwards, un o fawrion rygbi o genhedlaeth flaenorol ac rŵan mae un o fawrion y genhedlaeth hon yn ymuno â ni.”

Bydd Shane, a enillodd ei gap cyntaf bron i 11 mlynedd yn ôl yn 2000, yn rhan o’r tîm cyflwyno yn y stadiwm ar gyfer gemau Iwerddon a Lloegr ac yn gohebu o bencadlys hyfforddi Cymru ym Mro Morgannwg ar gyfer gemau’r Alban, Yr Eidal a Ffrainc.

“Y peth rhyfedda i ni yw na fyddwn yn ei weld o ar y cae ac mi fydd o’n rhyfedd iddo wylio’r gêm heb allu gwneud affliw o ddim am y canlyniad! Bydd y tîm hyfforddi yn sicr yn ei golli am fod ganddo’r gallu prin hynny i newid gêm.”

Mae Gareth yn credu y bydd y bencampwriaeth hon ymhlith y fwyaf diddorol ers blynyddoedd.

“Mae Cymru ymhlith y ffefrynnau ar ôl eu perfformiadau arwrol yng Nghwpan y Byd, ond fe allai hynny roi pwysau ychwanegol arnynt hefyd,” meddai’r cyflwynydd profiadol, sy’n wreiddiol o Ynys Môn ond nawr yn byw yng Nghaerdydd,

“Fel y dangosodd Cymru yn 2008 ar ôl Cwpan y Byd trychinebus fisoedd ynghynt, mae cael hyfforddwr newydd yn gallu codi tîm. Fe aeth Cymru o dan Warren Gatland ymlaen i ennill y Gamp Lawn,” meddai.

“Mae yna beryg y bydd hyfforddwyr newydd Lloegr a Ffrainc yn ysbrydoli’r chwaraewyr. Dwi’n meddwl y bydd Ffrainc yn beryg iawn o dan lyw’r hyfforddwr newydd Philippe Saint-André.”
Cred Gareth y bydd ymgyrch Cymru yn y Bencampwriaeth yn dibynnu llawer ar ganlyniad y gêm gyntaf yn Iwerddon.

“Fe fydd hi’n anodd allan yno, yn enwedig gan fod rhanbarthau Iwerddon wedi gwneud yn dda eleni yn y Cwpan Heineken a’r Rabo Direct Pro-12. Byddant ar dân isho dial ar Gymru ar ôl colli inni yn chwarteri Cwpan y Byd ac mae nifer o chwaraewyr allweddol Cymru wedi eu hanafu. A heb Shane wrth gwrs, fe fydd yn rhaid i chwaraewyr ifanc gynnig yr annisgwyl.”

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, Gemau rhyngwladol yr hydref, Guinness Pro12, Cwpan Heineken, Uwch Gynghrair Principality a Rygbi’r Colegau a’r Ysgolion

Sylwebaeth Saesneg ar gael ar gyfer nifer o'r gemau ar Sky a Freeview drwy'r gwasanaeth botwm coch.