Rhagolwg penwythnos UG Cymru

Triphwynt yn unig sy’n gwahanu’r tri ar y brig, ac mi fyddwn ni’n dilyn y ras am y bencampwriaeth ar Sgorio gyda’r gêm rhwng Y Barri a Chei Connah yn fyw ar S4C nos Sadwrn cyn i’r Seintiau fentro i’r Oval yn fyw ar Facebook nos Lun.

MoS

Mwy o Sgorio

Sioned Dafydd, y gohebydd a chyflwynydd, yw’r cwmni i Dylan Ebenezer ac Owain Tudur Jones ar soffa …

5-y-penwythnos

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu yn Uwch Gynghrair Cymru dros y …

Sgorio

Gemau nesaf

23/02/2019 - Y Barri v Cei Connah - 19:20 - S4C