MoS

Mwy o Sgorio

Pennod arbennig o Mwy o Sgorio yn ymateb i’r diweddaraf ar effaith Covid-19 ar y meysydd pêl-droed yng Nghymru a gweddill y cyfandir. Bydd Dylan Ebenezer yn arwain y drafodaeth ymysg Owain Tudur Jones a Malcolm Allen ar y soffa.

ueefa

Gohirio Ewro 2020

Mae UEFA wedi cadarnhau bod pencampwriaeth ryngwladol Ewrop 2020 wedi ei ohirio am flwyddyn …

Untitled-2-1

Gohirio Pêl-droed yng Nghymru

O ganlyniad i bandemig Covid-19 mae Cymdeithas Bēl-droed Cymru wedi penderfynu gohirio yr holl …

Sgorio

Gemau nesaf

O ganlyniad i bandemig Covid-19 mae Cymdeithas Bēl-droed Cymru wedi penderfynu gohirio yr holl gemau domestig tan ddydd Sadwrn y 4ydd o Ebrill 2020.