DWoXMldWAAAO8Vp.jpg large

Mwy o Sgorio, dydd Mercher am 6:30!

Y llenor a chefnogwr Lerpwl Manon Steffan Ros sy’n ymuno a chyn-chwaraewr canol cae Cymru, Owain Tudur Jones, i drafod y diweddaraf o’r byd pel-droed. Byddwn yn clywed gan glwb Cambrian a Clydach o’r Cymoedd cyn eu rownd derfynol fawr yng Nghwpan Nathaniel MG, yn profi darbi Abertawe v Caerdydd yn Uwch Gynghrair Merched Cymru ac yn gweld clwb pêl-droed Corwen yn ‘Cicio’r Bwced’!

5 y penwythnos

5-y-penwythnos

Sgorio sydd yn dewis tim 5-bob-ochr Uwch Gynghrair Cymru yr wythnos.

Barry vs Aber 54

SGORIO

Uchafbwyntiau o holl gyffro’r penwythnos wrth i’r ras am y Chwech Uchaf gyrraedd ei therfyn. Bydd …

Sgorio

Gemau nesaf

19/01/2019 - Met Caerdydd v Cambrian a Clydach - 1920 - S4C