Clwb y Cyffordd yn gobeithio efelychu Borough

Sgorio

Sgorio

Dydd Gwener, 29 Ion 2010, 10:29

Borough United ar y ffordd i Melita

Dydd Sadwrn bydd Clwb Pêl-droed Cyffordd Llandudno yn herio’r Seintiau Newydd ym mhedwaredd rownd Cwpan Cymru – y gêm fwyaf yn hanes y clwb ers i enw’r dref ail ymddangos yn llyfrau hanes pêl-droed Cymru yn y 1980au.

A thra bo’r clwb newydd yn gobeithio gwneud enw iddyn nhw eu hunain â sgalp go fawr yng Nghwpan Cymru, mae un clwb yng nghoeden deulu Cyffordd Llandudno eisoes wedi creu hanes go arbennig yn y gwpan ac yn Ewrop.

Ym 1954 roedd clybiau Cyffordd Llandudno a Conwy Borough yn ei chael yn anodd ar y cae ac oddi ar y cae – dim ond Bethesda orffennodd yn is na’r ddau yng Nghynghrair y Welsh League (North) – a chyda’r ddau dîm yn brwydro i ddenu’r un cefnogwyr a’r un noddwyr, penderfynwyd uno’r ddau glwb o dan yr enw Borough United.

Chafodd y clwb ddim o’r dechrau gorau yn y byd gan orffen yn 14eg allan o 18 yn y gynghrair, ond wrth i’r clwb gryfhau, cafwyd cryn lwyddiant.

Mwy  Ysbryd y Borough

Ym 1958/59 cafodd ymosodwyr Borough tymor i’w gofio wrth i’r tîm rwydo 146 o goliau ar y ffordd i gipio’r bencampwriaeth ac roedd maes Nant y Coed yn gadarnle i’r clwb wrth iddyn nhw fynd pedair blynedd heb golli’r un gêm gartref.

Borough UnitedOnd campau tymor 1962/63 sydd yn gyfrifol am i enw Borough United gael ei gyfrif fel un o glybiau chwedlonol Cymru.

Yn ogystal â chyrraedd Trydedd Rownd Rhagbrofol Cwpan FA Lloegr, llwyddodd Borough United i synnu pawb yng Nghwpan Cymru.

Ar ôl curo’r cymdogion o Landudno yn y drydedd rownd cafwyd buddugoliaethau yn erbyn Y Rhyl, Dinbych a’r deiliaid, Bangor, cyn trechu Henffordd o’r Southern League yn y rownd gynderfynol.

Doedd na’m llawer o’r gwybodusion yn credu bod gan Borough y gallu i godi’r gwpan, yn enwedig o gofio mai Casnewydd o Bedwaredd Adran y Gynghrair Bêl-droed oedd eu gwrthwynebwyr yn y rownd derfynol.

Chwaraewyd y rownd derfynol dros ddau gymal ac yn y cymal cyntaf ar Nant y Coed llwyddodd Borough i ddod yn ôl ac ennill 2-1 diolch i gic o’r smotyn gan Billy Russell a gôl hwyr gan Joe Bebb, oedd wedi ymuno â Borough o Bwllheli yn gynharach yn y tymor.

Crewyd hanes unwaith eto ar gyfer yr ail gymal ar Barc Sommerton wrth i fechgyn Borough hedfan o Benarlâg i Gaerdydd.

A talwyd y trefniadau teithiol ar eu canfed wrth i’r gogleddwyr oresgyn.

Er iddyn nhw fod o dan y lach go iawn torrwyd eu henwau ar y gwpan enwog ar ôl i berfformiad arwrol weld y gêm yn gorffen yn ddi-sgôr.

Roedd y llwyddiant yn golygu taith i Ewrop y tymor canlynol fel cynrychiolwyr Cymru yng Nghwpan Enillwyr Cwpanau Ewrop ond er gwaethaf campau’r clwb, dim ond £4 oedd yn y banc ar ddechrau’r tymor a bu rhaid mynd ati fel lladd nadroedd i godi arian ar gyfer eu hantur Ewropeaidd!

Taith i herio Sliema Wanderers o Ynys Melita oedd yn wynebu Borough yn y rownd gyntaf a chafwyd taith erchyll o faes awyr Lerpwl welodd yr awyren yn gorfod glanio ym Marseilles oherwydd problemau technegol.

Dim ond pedair awr cyn y gic gyntaf lwyddodd y Cymry i gyrraedd Melita ac, o dan yr amgylchiadau, roedd gêm ddi-sgôr yn gamp ynddo’i hyn.

Borough UnitedTyrrodd dros 17,000 o gefnogwyr i’r Cae Ras ar gyfer yr ail gymal a chafodd y dorf ddim o’u siomi wrth i Borough ennill 2-0 a dod y clwb cyntaf o Gymru i gamu drwodd i ail rownd cystadleuaeth Ewropeaidd.

Slovan Bratislava o Tsiecoslofacia oedd y gwrthwynebwyr yn yr ail rownd – tîm llawn sêr rhyngwladol, ac yn eu mysg oedd Josef Venglos gafodd gyfnodau byr yn rheoli Aston Villa a Celtic yn 1990au.

Roedd y tîm o du ôl i’r llen haearn yn rhy gryf i dîm rhan-amser Borough United ac wedi ennill 1-0 ar Y Cae Ras, cwblhaodd Slovan y dasg â buddugoliaeth 3-0 yn Bratislava i ddod â thaith y gogleddwyr i ben.

Ac mae hanes Borough United fel clwb yn dod i ben dim ond chwe blynedd wedi’r antur Ewropeaidd gan i berchnogion eu maes yn Nant y Coed, Urdd Babyddol o Ddulyn, orchymyn i’r clwb adael y maes.

Heb gae, bu rhaid i Borough ymddiswyddo o’r Welsh League a diflannodd y clwb yn gyfan gwbwl ym 1969.

Er nad yw clwb presennol Cyfordd Llandudno yn ddisgynyddion ddi-dor o glwb Borough United, bydd ysbryd 1962/63 yn siwr o fod yn bresennol wrth i’r Seintiau ymweld â’r dref ddydd Sadwrn.