Fydd hunllef cardiau coch Alan Morgan yn parhau?

Dylan Ebenezer

Dylan Ebenezer

Dydd Gwener, 28 Hyd 2011, 14:48

Tase Alan Morgan yn cael ei ffordd bydde’r clociau yn mynd nôl mwy na awr heno.

Does dim angen ysbrydion calan gaeaf i ddychryn rheolwr Aberystwyth – ma’i chwaraewyr yn gwneud hynny iddo yn wythnosol tymor yma.

Mae’r sefyllfa yn y tabl yn ddigon brawychus – pwynt yn unig yn glir o’r ddau safle gwaelod ar ôl ennill dwy gêm yn unig.

Ond yr hyn sy’n ei gadw’n effro’n y nos yw melltith y cardiau coch.

Ma’ hi’n record ryfeddol – 8 mewn 12 gem – ac yn broblem fawr hefyd – yn syml gan fod y tîm dan anfantais bron ym mhob gêm.

Mae Aber wedi chwarae am bron i bump awr tymor yma gyda deg dyn – a hyd yn oed os ydy nhw’n llwyddo gorffen gêm gyda’g unarddeg ar y cae ma nhw’n parhau i fod heb wasanaeth chwaraewr pwysig oherwydd gwaharaddiadau.

Mae rhai o’r cardiau wedi bod yn anlwcus dros ben – eraill yn gwbwl deilwng – ond ma’r nifer yn syfrdanol.  Ychwanegwch 30 cerdyn melyn ac mae’n amlwg fod na broblem. 

A’r peth ola chi eisiau ar yr adeg fel yma yw gêm yn erbyn Bangor. 

Dewch i fod yn onest – bydd hi’n frwydr o’r dechrau i’r diwedd. Ac un peth sy’n sicr – bydd na fwy o gardiau – gobeithio dim rhai coch.

Dwi’m yn siwr am droi’r cloc yn ôl ond ma Bangor wedi dysgu sut mae arafu amser – gan lusgo pob eiliad o bob gêm. 

Unwaith eto wythnos diwethaf gwelwyd ysbryd anhygoel y garfan yma wrth iddyn nhw daro nôl i ennill yn erbyn Castell Nedd. Colli o 1-0 gyda phum munud yn weddill – cyn ennill o 2-1. 

Mae’r pencampwyr wedi ennill pedair gêm yn  barod tymor yma ar ôl bod ar ei hôl hi – gan wneud yr un peth wyth gwaith tymor diwethaf.

Pwyntiau hollol bwysig sy’n gwneud gwahaniaeth mawr ar ddiwedd tymor.

Ac mae modd troi’r cloc yn ôl yr holl ffordd i ddechrau Uwch Gynghrair Cymru gyda Aberystwyth a Bangor – dau o’r tri clwb sydd wedi bod yn y gynghrair yn ddi-dor ers y tymor cyntaf (Y Drenewydd yw’r llall gyda llaw rhag ofn daw hwn lan mewn cwis)! 

Oes – mae na hen hanes rhwng y clybiau – gelyniaeth sy’n sicrhau y bydd hi’n gystadleuol dros ben. Sydd ddim yn newyddion da i nerfau Alan Morgan.