Castell-nedd yn colli eu hapêl

Lee Trundle
Gary Pritchard

Gary Pritchard

Dydd Gwener, 27 Ebr 2012, 14:45

Mae Castell-nedd wedi methu sicrhau Trwydded Ddomestig Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac o’r herwydd mae’r clwb yn disgyn allan o Uwch Gynghrair Cymru.

Roedd yr Eryrod wedi apelio yn erbyn y penderfyniad i’w gwrthod rhag derbyn Trwydded Ddomestig a Thrwydded Uefa, ond fe gadarnhawyd y penderfyniadau gan banel apêl annibynnol yng Nghaerdydd brynhawn Gwener.

Mae cwymp Castell-nedd, llai na 12 mis ers cynrychioli Cymru yng Nghynghrair Europa, yn golygu achubiaeth i Gaerfyrddin, oedd wedi gorffen yn isaf ond un yn Uwch Gynghrair Cymru.

Ond nid dyma’r tro cyntaf i un o glybiau’r Uwch Gynghrair fethu a sicrhau trwydded.

Bu rhaid i’r cyn bencampwyr, Y Rhyl, ddisgyn allan o’r Uwch Gynghrair yn 2010 ar ôl methu a sicrhau’r drwydded.

Ond roedd na newyddion da i’r Lilywhites ddydd Gwener wrth iddyn nhw lwyddo yn eu hapêl a sicrhau Trwydded Ddomestig.

Er iddyn nhw orffen tu ôl i Gei Connah, sy’n esgyn o Gynghrair Undebol Huws Gray y tymor yma, mae llwyddo yn yr apêl yn hwb enfawr i’r clwb o’r Belle Vue wrth iddyn nhw edrych tuag at y tymor newydd gan wybod fod Trwydded Ddomestig o fewn cyrraedd.

Roedd pencampwyr presenol Uwch Gynghrair Cymru, Y Seintiau Newydd, hefydd yn llwyddianus yn eu hapêl ond methodd y clwb o Gynghrair Macwhirters y De, Penybont-ar-Ogwr, a sicrhau’r drwydded.


Yn dilyn penderfyniad y panel apêl, cafwyd cadarnhâd o drefn gemau ail gyfle Cynghrair Europa sydd bellach yn gweld Aberystwyth yn cymryd lle Castell-nedd:

Gêm Ail Gyfle Cynghrair Europa
Airbus UK v Aberystwyth

Rownd Gynderfynol Gemau Ail Gyfle Cynghrair Europa
Llanelli v Airbus UK neu Aberystwyth
Y Bala v Prestatyn