Druan o’r Dreigiau

players
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Llun, 5 Nov 2012, 13:49

Mae tyfu i fyny yn cefnogi fy nghlwb pêl-droed lleol Wrecsam wedi dysgu dau beth i mi. Y cyntaf o rheiny oedd sut i ymdopi gyda siom a cholled!

A’r ail wers bywyd gwerthfawr yw pan fo pethau’n ymddangos yn dywyll ar adegau, ei bod hi’n cymryd dipyn o amser i’r haul ymddangos ar ben y bryn yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Roedd tripiau cyson i’r Cae Ras yn addysg wych ar gyfer hyn mewn cyfnod lle cefais dystio Wrecsam yn llithro o’r hen Division 2 (League 1 erbyn hyn) i lawr i Division 3 yn 2005 cyn gadael y Football League am y Gyngres yn 2008 gyda diolch mawr i un Mr. Alex Hamilton.

Doedd hi ddim yn ddyddiau du i gyd chwaith. Ces i brofi sawl diwrnod arbennig ar y Cae Ras. Curo 2-1 yn erbyn Middlesbrough yng nghwpan yr FA a churo Rhydychen 5-3 gyda’r athrylith Lee Trundle yn sgorio hat-tric ar noson oer yng Ngwanwyn 2001.

A phwy all anghofio’r fuddugoliaeth yn Stadiwm y Mileniwm yn 2005? Ar ôl 90 munud ddi-sgôr roedd peniad slei’r Sbaenwr Juan Ugarte a throed chwith Ferguson yn yr amser ychwanegol yn ddigon i ddod a’r LDV Vans Trophy yn ôl ar y bws hyd yr A49 i’r Cae Ras.

Ond yn 2008 roedd Wrecsam yn y safle gwaethaf y buon nhw ers cael eu hethol i’r gynghrair bêl-droed yn 1921. Roedd y cochion wedi taro’r gwaelod, oedd yn golygu mai’r unig ffordd bellach oedd i fyny! Er fy ngobeithion am dymor lle byddai Wrecsam yn brwydro am y brig yn hytrach na chrafu am bwyntiau wrth draed y tabl fe gymrodd hi ddau dymor gwael cyn i Wrecsam ddechrau dangos bwriad gwirioneddol i gystadlu am ddyrchafiad.

Ond ers tair blynedd bellach mae Wrecsam yn un o’r ceffylau blaen. Crawley Town aeth â hi yn 2010/11 gyda’u harian mawr gan adael y Dreigiau yn y 4ydd safle i chwarae yn y gemau ail gyfle. Wnaeth y cynnwrf ddim para’n rhy hir chwaith am i Luton sgorio deirgwaith yn hanner cyntaf y cymal cyntaf i sathru ar unrhyw obaith oedd gan Wrecsam o gael dianc o’r Gyngres.

Fleetwood oedd y tîm a’r pres llynedd, a buasai Wrecsam yn siŵr wedi ennill y gynghrair gyda’u cyfanswm o 98 pwynt mewn unrhyw dymor arall oni bai am y Cod Army. Er hynny, ail oedden nhw ac felly i’r gemau ail gyfle unwaith eto, ac i wynebu Luton unwaith eto a oedd wedi gorffen yn 6ed. Roedd cyfanswm o 17 pwynt yn gwahanu’r ddau dîm ar ddiwedd y tymor ond Wrecsam unwaith eto yn baglu wrth y terfyn ac yn colli 3-2 dros y ddau gymal.

Felly, eleni yw’r flwyddyn. Tri chynnig i Gymro yw’r dywediad, felly dyma’r tymor ble gall Wrecsam fynd un gam ymhellach na’r gemau ail gyfle a chael eu coroni yn bencampwyr yn y Blue Square. Does dim clwb cas o Loegr a’u pocedi trwm yn mynd i chwalu’n breuddwydion y tymor hwn a chipio’r teitl o dan drwynau’r Dreigiau.

Na, dim tîm o Loegr yw’r broblem bellach, ond y gelyn newydd o waelodion Gwent! Cas yw’r gystadleuaeth newydd yma sydd yn benderfynol o sicrhau nad ydw i am weld fy nghlwb yn codi yn ôl i’r gynghrair bêl-droed. Casnewydd yw’r tîm â’r gwynt yn eu hadenydd ag arian ar y bwrdd.

Mi fuodd y clwb yn frwdfrydig iawn wrth groesawu Lee Scadding fel Cadeirydd y clwb ym mis Gorffennaf. Pwy well i arwain y clwb na dyn lleol a chefnogwr brwd?! (y £45 miliwn wnaeth o ddigwydd ei ennill yn yr EuroMillions nôl yn Nhachwedd 2009 yn fonws bach efallai?!) Felly, gyda’r buddsoddiad ariannol sylweddol yma does neb yn syfrdanu o weld Casnewydd yn eistedd yn daclus ar frig y Blue Square gyda 33 pwynt allan o’u 16 gêm eleni.

Ond peidiwch â phoeni’n ormodol gyd-Ddreigiau, oherwydd mae Wrecsam yn dyn ar eu sodlau, ddim ond 4 pwynt yn llai gyda gêm mewn llaw. Daeth rhediad Wrecsam o beidio colli mewn dau fis i ben gartref i Lincoln yn eu gêm ddiwethaf yn y gynghrair, tra bod Casnewydd yn mynd drwy gyfnod sâl, wedi cipio dim ond 2 bwynt yn eu 4 gêm ddiwethaf.

Mi fedr Wrecsam edrych yn ôl a dweud yn falch nad ydi Casnewydd erioed wedi eu curo, ond dyna’r drwg efo Wrecsam, mae hi’n beryg mai edrych yn ôl yn hytrach nac edrych ymlaen ydi’r bai.

Ond wrth edrych ar y presennol a gweld bod prif sgoriwr Casnewydd Aaron O’Connor wedi rhwydo 12 eleni o’i gymharu â 4 gôl Danny Wright fedr rhywun ddim peidio â meddwl y bydd Casnewydd ddim mor hawdd i’w trechu y tro hwn.

Ydi, mae hi am fod yn frwydr galed i Wrecsam eto eleni, ond does dim yn well nac ychydig o gystadleuaeth iach gan ein cymdogion o’r De! Tri chynnig i Gymro ddywedais i, ond pa begwn fydd yn dathlu pan ddaw mis Mai… gawn ni weld!