Oriel yr Anfarwolion: Andrew Thomas

oriel-andrew-thomas
Sgorio

Sgorio

Dydd Sadwrn, 20 Hyd 2012, 16:24

Gydag Uwch Gynghrair Cymru yn dathlu 20 mlynedd o bêl-droed y tymor yma, mae Sgorio, ynghŷd â Chymdeithas Bêl-droed Cymru wedi dod at ei gilydd i sefydlu Oriel Anfarwolion Uwch Gynghrair Cymru.

Bydd 20 chwaraewr yn cael eu hurddo yn ystod y tymor a’r ddau chwaraewr diweddaraf i ymuno â’r rhestr yw Colin Reynolds ac Andrew Thomas.

Mae’r ystadegau’n dangos mai Andrew Thomas yw’r chwaraewr mwyaf ffyddlon yn hanes y gynghrair, ar ôl chwarae dros 400 o gemau i’r un tîm, Caersws.

Chwaraeodd Thomas i dimau ieuenctid Caersws cyn chwarae i’r clwb am 15 tymor yn Uwch Gynghrair Cymru. O dan y rheolwr Mickey Evans, roedd yn gapten ac graig amddiffynnol mewn tîm enillodd Gwpan y Gynghrair deirgwaith rhwng 2001 a 2007.

Gorffennodd Caersws yn y pump uchaf yn gyson yn y cyfnod hwnnw a chwaraeodd y clwb – a Thomas – eu gemau Ewropeaidd cyntaf yn 2002, gan gynrychioli Cymru yn Nhlws yr Intertoto.

Symudodd Thomas i’r Drenewydd yn 2008 a chwaraeodd i’r clwb am ddau dymor gan orffen ei yrfa wedi chwarae 522 o gemau, yr ail nifer fwyaf o gemau’n holl hanes y gynghrair.