Oriel yr Anfarwolion: Colin Reynolds

oriel-colin-reynolds
Sgorio

Sgorio

Dydd Sadwrn, 20 Hyd 2012, 16:23

Gydag Uwch Gynghrair Cymru yn dathlu 20 mlynedd o bêl-droed y tymor yma, mae Sgorio, ynghŷd â Chymdeithas Bêl-droed Cymru wedi dod at ei gilydd i sefydlu Oriel Anfarwolion Uwch Gynghrair Cymru.

Bydd 20 chwaraewr yn cael eu hurddo yn ystod y tymor a’r ddau chwaraewr diweddaraf i ymuno â’r rhestr yw Colin Reynolds ac Andrew Thomas.

Colin Reynolds sy’n dal y record am chwarae’r nifer fwyaf o gemau’n Uwch Gynghrair Cymru – 528 o gemau rhwng 1992 a 2009. Reynolds, hefyd, yw’r unig chwaraewr i ddechrau dros 500 o gemau’n y Gynghrair.

Roedd Reynolds yn hoelen wyth i’r Drenewydd yn y 90au, wrth i dîm llwyddiannus Brian Coyne orffen yn ail yn y Gynghrair ddwywaith, ym 1996 ac ym 1998.

Cynrychiolodd y tîm yn Ewrop fel capten a chwaraeodd dros 300 o gemau i’r Drenewydd, yn yr amddiffyn yn bennaf. Gwisgodd grys coch y Robiniaid am dros ddegawd, o dymor cynta’r gynghrair yn 1992 tan iddo symud i’w cymdogion, Caersws, yn 2002.

Bu’n was ffyddlon i Gaersws am chwe tymor, lle aeth heibio 400 o ymddangosiadau’n y gynghrair yn 2005 ac ar ôl symud i Aberystwyth yn 2008, yntau oedd y cyntaf – ac hyd yma, yr unig un – i ddechrau 500 o gemau yn Uwch Gynghrair Cymru.

Yn chwaraewr cadarn a theg, treuliodd ei yrfa gyfan gyda thimau’r canolbarth ac mae’n dal i chwarae o hyd yn yr ardal i Lanidloes, ag yntau’n 44 mlwydd oed erbyn hyn.